ជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារពីមុនមិនត្រូវអនុញាតិរៀបការអន្តរជាតិឡើយ

violence-against-women-4209778_960_720

ប្រព័ន្ធ ‘ វ៉ុនស្រ្ដេកអៅ’ សម្រាប់ទប់ស្កាត់ជនជាតិកូរ៉េដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារពីមុនមិនអោយស្នើច្បាប់រៀបការជនបរទេសត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញសេចក្ដីបង្ហាញប្រព័ន្ធកែប្រែច្បាប់អំពីប្រព័ន្ធ ‘ វ៉ុនស្រ្ដេកអៅ’ ដែលមានខ្លឹមសារទាក់ទងប្រព័ន្ធរៀបការជនបរទេស។

ជាបឋម ក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធ ‘ទិដ្ឋាការមន្ដ្រីសវនកម្មជនបរទេស’ជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយ ក្នុងការស្វែងភាពខុសត្រូវនៃប្រភពទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបង្ករភាពបែកបាក់។ ព្រោះថា ទាល់តែគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះ ទើបអាចពន្យារវិសា និង ចុះឈ្មោះប្ដូរយកសញ្ញាតិរបស់ជនបរទេសបាន។

ហើយដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធឬប្ដីជាជនជាតិកូរ៉ូអោយស្មើភាពគ្នានោះ ប្រសិនបើរកឃើញថាការបែកបាក់ស្ថិតលើជបរទេស ប្ដីឬប្រពន្ធជាជនជាតិកូរ៉េអាចទៅដាក់ពាក្យអោយមានការសិក្សាជាក់ស្ដែងនៅការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ និង កិច្ចការជនបរទេសខេត្ត។

ដូចគ្នាផងដែរ ចំពោះជនជាតិកូរ៉េដែលធ្លាប់មានទោសលើសពីទោសពិន័យជាប្រាក់ដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ នឹងមិនត្រូវអនុញាតិអោយស្នើសុំការអនុញាតិរៀបការជនបរទេសជាដាច់ខាត។

한국인 가정폭력 전과자가 외국인을 초청해 국제결혼 하는 것을 막는 ‘원스트라이크 아웃’ 제도가 도입된다.

8월 21일, 법무부는 원스트라이크 아웃 제도 등을 담은 결혼이민 제도 개선안을 발표했다.

법무부는 우선 파경 책임 소재를 판별하는 데 도움을 주는 ‘외국인 체류 옴부즈맨’ 제도를 올 하반기에 도입한다. 책임이 없어야 결혼 이주민의 체류 기간 연장과 귀화 신청 등이 가능하기 때문이다. 

한국인 배우자의 권익도 균형 있게 보호하기 위해 결혼 이주민의 귀책 사유로 파경에 이른 경우 한국인 배우자는 지방 출입국·외국인 관서에 실태조사를 신청할 수 있다. 

이와 함께 가정폭력 범죄로 벌금 이상의 형을 확정받은 한국인 배우자에게는 결혼을 위한 외국인 초청을 불허하게 된다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중