ឆ្នាំក្រោយធានារ៉ាប់រងសុខភាពឡើង ៣.២%

balloons-1175297_960_720

ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងសុខភាពបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំក្រោយធានារ៉ាប់រងសុខភាពនឹងឡើង៣.២%ប្រៀបធៀនជាមួយឆ្នាំនេះ។

ក្នុងនេះអ្នកចុះឈ្មោះតាមក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងប្រហែល ៣,៦០០វ៉ុននៅឆ្នាំក្រោយបន្ថែមលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពមធ្យមរបស់សាមីខ្លួនដែលមានចំនួន ១១២,៣៦៥វ៉ុន។

អ្នកដែលចុះឈ្មោះក្នុងតំបន់ដោយខ្លួនឯងនឹងឡើងប្រហែល២,៨០០វ៉ុន លើចំនួនមធ្យមចំនួន ៨៧,០៦៧វ៉ុន។

8월 22일, 보건복지부는 내년도 건강보험료율을 올해 대비 3.2% 인상한다고 밝혔다. 

올해 직장가입자의 본인 부담 평균 보험료 월 11만2,365원에서 내년부터는 3,600원 정도를 더 내야 한다. 

지역가입자의 보험료 역시 세대당 평균 8만7,067원에서 2,800원 오를 예정이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중