Гадаадын ажилчин 13 дахь сарын цалингаа ч гүйцэд авч чадахгүй

8-р сарын 12-ний өдөр Гадаад иргэдийн эрх ашгийг хамгаалдаг байгууллагууд Хүний эрхийн хороонд ‘Гадаадын ажилчид нутаг буцсаны дараа 13 дахь сарын цалинг олгох тогтолцооны бодит байдлын судалгаа’-ны дүнг тайлагнав.  

Судалгаанд тус улсад оршин сууж буй 712 гадаад ажилчин хамрагдсан бөгөөд тэдний 39 хувь нь 13 дахь сарын цалингийн даатгалын мөнгийг авах шат дарааллын талаар сайн мэдэхгүй гэж хариулсан бол 13 дахь сарын цалинг яаж боддог талаар мэдэхгүй байсан тохиолдол 63 хувь, 13 дахь сарын цалингийн зөрүү байдаг талаар мэддэггүй гэж 55.8 хувь нь хариулжээ.

13 дахь сарын цалингийн даатгал нь гадаад ажилчдын 13 дахь сарын цалинг олгоход зориулж албан ёсоор хамрагддаг даатгал бөгөөд, 13 дахь сарын цалингийн үлдэгдэл гэдэг нь хөдөлмөрийн хуулийн дагуу гадаад ажилчдын бодитоор авах ёстой мөнгө/ажлаас гарахаас өмнөх 3 сарын дундаж цалинг ажил эрхэлсэн хугацаанд үржүүлсэн мөнгөний хэмжээ/-нөөс нутаг буцах зардлын даатгалын мөнгө бага байгаа тохиолдолд түүний зөрүүг ажил олгогч нэмж өгнө гэсэн тогтолцоо юм.

Мэргэжилтнүүд энэхүү асуудлыг зохицуулахын тулд 13 дахь сарын цалингийн ээдрээтэй бүрдүүлэлт болон авах тогтолцоо түүнчлэн ажил олгогчдын ойлголтыг өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг дээр байр суурь нэгдсэн байна.


<이주노동자, 퇴직금도 제대로 못 받아>

8월 12일, 이주민 관련 단체들이 국가인권위원회에서 ‘이주노동자 출국 후 퇴직금 수령제도 실태조사’ 결과를 발표했다.

조사 결과 국내 체류 이주노동자 712명 가운데 39%가 ‘출국 만기 보험’을 받는 절차를 잘 모른다고 답했고, 퇴직금 총액이 어떻게 계산되는지 모르는 경우는 63%, ‘잔여 퇴직금’의 존재를 모른다고 응답한 사람은 55.8%에 달했다. 

‘출국 만기 보험’은 이주노동자의 퇴직금을 위해 의무 가입하는 보험이고, 잔여 퇴직금은 이주 노동자들이 노동법상 실제로 받아야 하는 퇴직금(퇴직 전 3개월 평균 임금에 고용기간을 곱한 금액)보다 출국 만기 보험금이 적을 경우 고용주가 그 차액을 추가로 지급하는 제도다.

전문가들은 문제 해결을 위해서는 복잡한 퇴직금 조성ㆍ수령 제도와 고용주들의 인식을 개선해야 한다고 입을 모았다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중