Người nước ngoài tại khu vực Gyeongnam  “Lên án chính phủ Abe không biết ăn năn hối cải”

cc9d0eeb7d095256adc600ba10de8bce70968cfd06bedffcca476db0ad922dea49e00ecb48d0f24f8b654f1491eee89da45436828e702a83ebf263945d5f996d23abf43dfe46666100efab1f5a97a24188a96bd43b137876aa35d571b1bfd92f

Người nước ngoài tại khu vực Gyeongnam đã lên tiếng chỉ trích hành động ‘trả đũa kinh tế’ từ chính phủ Nhật của ông Abe. 

Vào ngày 6 tháng 8, người nước ngoài tại khu vực Gyeongnam đã lập ra ‘Hội kiều dân của 13 quốc gia đồng lòng tham gia lên án hành động xâm lược kinh tế của Nhật và tẩy chay hàng Nhật Bản’ và mở một cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí của Tòa thị chính tỉnh Gyeongnam 

Những người này cho biết “Với tư cách là một thành viên của cộng đồng xã hội Hàn Quốc, chúng tôi sẽ cùng đồng lòng hợp sức để khắc phục những khó khăn kinh tế đang ập xuống Hàn Quốc” đồng thời yêu cầu “Chính phủ Nhật Bản không nên giải quyết các vấn đề chính trị bằng thủ đoạn kinh tế”

Bên cạnh đó, họ cũng cho biết “Chúng tôi cùng với gia đình và họ hàng tại quê hương sẽ cùng đồng lòng tham gia cuộc vận động tẩy chay hàng Nhật” và đề nghị “Chính phủ Nhật phải rút lại quyết định loại bỏ Hàn Quốc khỏi ‘Danh sách trắng’ ngay”. 

 <Hội kiều dân tham gia vận động>: Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Cambodia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Mông Cổ, Thái Lan, Uzbekistan, Myanmar.  

<경남 지역 이주민 “반성없는 역주행 아베 규탄”>

경남 지역 이주민들이 일본 아베정부의 ‘경제보복’을 규탄하고 나섰다.

8월 6일, 경남 지역 이주민들은 ‘경제침략 일본 규탄 및 일제 불매 동참 13개국 교민회 회장단’을 꾸려 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다.

이주민들은 “우리는 대한민국 사회의 일원으로서 지금 한국에 닥친 경제적 고통을 극복하는 데 함께 하겠다”며 “일본 정부는 정치 문제를 경제로 풀지 말아야 한다”고 요구했다. 

또한 이들은 “모국의 가족 친지들과 함께 일본 제품 불매 운동에 참여하겠다”고 밝히며 “일본 정부는 ‘화이트 리스트’ 한국 배제 결정을 되돌려야 한다”고 촉구했다.

<참여 교민회> 인도네시아, 필리핀, 중국, 베트남, 캄보디아, 방글라데시, 파키스탄, 네팔, 스리랑카, 몽골, 태국, 우즈베키스탄, 미얀마