ប្រកាសអាសន្នជំងឺឡើងកំដៅនៅកន្លែងធ្វើការព្រោះកំដៅអាកាសធាតុ

building-768815_960_720

កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ករណីគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មដោយជំងឺឡើងកំដៅនៅការដ្ឋានធ្វើការមាន ១៩ករណី គឺមានការកើនឡើង២ដងជាងឆ្នាំមុន។

ព្រោះតែអាកាសធាតុឡើងកំដៅខ្លាំងនៅពេលការសាងសង់ត្រូវបាមផ្អាកនោះវាអាចបណ្ដាលអោយមានការពន្យានោះជាបញ្ហាក៏ពិតមែន ដោយសារតែបារម្មណ៍ខ្លាចអ្នកធ្វើការមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃនោះ ទោះជាលំបាកក៏ដោយ ក៏ត្រូវតម្រូវអោយធ្វើការរហូតដែរ។

ទោះបីជាដួលនៅពេលអស់កំលាំងក៏ដោយ ភាគច្រើនតែងតែបង្ហួសចោលមិនអោយចុះឈ្មោះយកសំណងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មគឺមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើន។

ការកើនឡើងនៃកំដៅអាកាសធាតុត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់មួយ គឺមានការលើកឡើងថា ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អាចពន្យារយៈពេលដោយមូលហេតុកំដៅឡើងទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលចុះកុងត្រាសាងសងក៏ដោយ។

2018년 건설현장에서 온열질환으로 산업재해 처리된 사례는 19건으로, 전년보다 2배 넘게 늘었다.

폭염으로 공사가 중단될 때는 일정 지연도 문제지만 작업자들이 보수를 받지 못할까봐 무리를 해서라도 계속 일할 수밖에 없다.

탈진해 쓰러지더라도 산재 신청을 하기보다는 그냥 넘어가는 경우가 훨씬 많은 것도 문제다.

폭염도 재난으로 인식해 공사계약을 하면서 폭염에 따른 일정 지연 가능성도 염두해야 한다는 지적이 나온다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중