ឆ្នាំមុន ចំនួននិស្សិតបរទេសមកប្រទេសកូរ៉េ “មានចំនួនច្រើនជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ”

art-2026066_960_720

នៅឆ្នាំ២០១៨ និស្សត និង សិស្សបរទេសសិក្សាវគ្គខ្លីដែលចូលមកប្រទេសកូរ៉េដោយស្នាក់នៅរយៈពេលយូរមានចំនួនច្រើនជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ។

នៅថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដា បើយោងតាមការបង្ហាញអំពី ‘ស្ថិតិផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់ប្រជាជនអន្ដរជាតិឆ្នាំ២០១៨’របស់អង្គភាពស្ដិតិ កាលពីឆ្នាំមុនជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកូរ៉េ ហើយស្នាក់នៅលើសពី ៩០ថ្ងៃនោះមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ៦មុឺននាក់ដែលមានចំនួន៨លាន១សែន៨ពាន់នាក់។ ចំនួនអ្នកមកទេសចរណ៍ ‘អ្នកផ្លាស់ទីកន្លែងអន្ដរជាតិ’ដែលដកអ្នកដែលចូលប្រទេសហើយចេញទៅវិញមានចំនួន ១សែន៥មុឺន៦ពាន់នាក់។

ជាពិសេសកាលពីឆ្នាំមុន និស្សិតនីសិស្សបរទេសវគ្គខ្លីដែលចូលមកប្រទេសកូរ៉ែដែលមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំមុន១៨.៦% គឺកើនឡើង ៦មុឺន៩ពាន់នាក់គឺជាចំនួនច្រើនជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ។ ជនជាតិចិននិងជនជាតិវៀតណាមមានចំនួនកើនឡើងច្រើនជាងគេ។

2018년 유학ㆍ연수 목적으로 한국에 입국해 장기 체류한 외국인이 역대 최고를 기록했다. 

7월 18일 통계청이 발표한 ‘2018년 국제인구이동 통계’에 따르면, 지난해 국내에 들어와 90일 이상 머문 입국자는 2017년보다 6만명 늘어난 81만8,000명이었다. 

입국에서 출국을 뺀 ‘국제 순이동’은 15만6,000명 순유입이다. 

특히 지난해 유학이나 일반연수를 목적으로 한국에 들어온 외국인은 전년보다 18.6%나 늘어난 6만9,000명으로 역대 최고치를 기록했다. 중국인과 베트남 유학생이 크게 늘었다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중