ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យជំងឺ បង្ហាញសញ្ញាមូសជំងឺគ្រុនក្ដៅ និង ជំងឺរលាកខួរក្បាលជប៉ុន

mosquito-1465062_960_720

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យជំងឺ តាមរយៈប្រមូលប្រភេទមូសនៅករុងអុីនឆុន បានរកឃេីញពូជមូសមានផ្ទុកវីរុសគ្រុនក្ដៅ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងែទី២២បានប្រកាសអោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រភេទមូសផ្ទុកជំងឺរលាកខួរក្បាល។

នេះជាលេីកទីមួយហេីយដែលប្រទះឃេីញមូសមានផ្ទុកជំងឺគ្រុនក្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ ជំងឺគ្រុនក្ដៅគឺបណ្ដាលអោយកេនកំដៅនិងឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរព្រមគ្នា ហេីយអាចបណ្ដាលអោយស្លាប់រហូតដល់៥០%។

ការប្រុងប្រយ័ត្នកុំអោមូសខាំគឺជាវិធីការពារពីប្រភេទសត្វមូសដែលមានផ្ទុកជំងឺរលាកខួក្បាល និង គ្រុនក្ដៅ។

질병관리본부가 7월 15일 인천서 채집한 모기에서 뎅기 바이러스 유전자를 확인했다고 밝힌 데 이어, 22일에는 일본뇌염 경보를 발령했다. 

한국에서 뎅기 바이러스를 가진 모기가 발견된 건 처음이다. 뎅기열은 심한 고열과 두통을 동반하며, 치사율은 50%에 이른다. 

일본뇌염이나 뎅기열과 같은 모기 매개 질병의 예방법은 모기에 물리지 않는 것이 최선이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중