ច្បាប់ហាមការធ្វើបាបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុវត្តន៍

contract-2779509_960_720

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាការកែប្រែស្ដង់ដាច្បាប់ហាមមិនអោយមានការធ្វើបាបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុវត្តន៍។

អ្នកដែលរងគ្រោះក្រោមការធ្វើបាបឬត្រូវបានដឹងថាត្រូវធ្វើបាបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាចរាយការណ៍បាន។

ប្រសិនបើទទួលបានការរាយការណ៍ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយត្រូវផ្ដល់វិស្សមកាលសំរាកឬចាត់វិធានការប្ដូរក្រុមហ៊ុនអោយបុគ្គលិកដែលរងគ្រោះ។

បើយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការងារទង្វើបង្ខំម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅន្លែងផឹកស្រាការបញ្ជេញកំហឹងតាមរយះសារទូរសព្ទនៅពេលយប់ជ្រៅទោះបីជាមិនមែនការចាំបាច់ឬប្រញាប់និងប្រើអោយធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមត្រូវបានកំណត់ថាជាការធ្វើបាបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

ការប្រើអំពើហឹង្សាឬាការបង្ខំអោយផឹកស្រាជក់បារីឬក៏ចូលរួមអាហាររួមគឺជាការធ្វើបាបក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រៅពីនោះការប្រើអោយធ្វើការផ្សេងដែលគ្មាន​ ក្នុងកិច្ចសន្យាឬមិនអោយការងារធ្វើឬក៏ការប្រើមធ្យោបាយមិនទទួលស្គាល់ស្នាដៃលទ្ធផលការងារជាដើមក៏ស្ថិតករណីហាមឃាត់ដែរ។

7월 16일부터 직장 내 괴롭힘을 금지하도록 개정된 근로기준법이 시행됐다. 

회사에서 괴롭힘을 당하거나 목격한 사람은 회사에 신고할 수 있다.

신고가 접수되면 회사는 조사를 진행하고 피해 직원에게 유급휴가나 근무지 변경 등의 조처를 해야 한다. 

고용노동부의 매뉴얼에 따르면 반복적으로 술자리를 강요하는 행위, 긴급하지 않은데 밤늦게 메신저로 화풀이하는 행위, 사적 심부름을 시키는 행위 등은 직장 내 괴롭힘으로 간주된다. 

폭행과 폭언을 하거나 음주, 흡연, 회식 참여 강요는 물론 근로계약서에 없는 일을 시키거나 일감을 주지 않는 것, 업무 성과를 인정하지 않는 교묘한 괴롭힘도 징계 대상이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중