ការស្នើសុំរបស់គណះកម្មាការការពារសិទ្ធមនុស្សទាក់ទងនិងការស្លាប់របស់ពលករបរទេស ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើព្រងើយកន្តើយ

법무부_국_상하

ក្រុមសហជីពពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះការគ្មានចំណាត់ការនិងធ្វើព្រងើយកន្ដើយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលមិនបានទទួលសេចក្ដីស្នើរបស់គណះកម្មាការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សដែលបានទាមទារអោយកាត់ទោសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់ពលករបរទេសក្នុងពេលដែលចុះបំពេញការងារតាមចាប់អ្នករស់នៅខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំមុន។

នៅថ្ងៃទី១៧ខែកក្កដាបានជួបជុំគ្នាបើសន្និសិតកាសែតមួយនៅមុខបង្គោលបាញ់ទឹកនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងសេអ៊លហើយបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ចប់ដោយធ្វើព្រងើយកន្តើយចំពោះសេចក្ដីរបស់គណះកម្មាការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្ស។

គណះកម្មាការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សក្រោយបានស្រាវជ្រាវករណីដែលបានកើតឡើយកាលពីឆ្នាំមុនរួចហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះធ្លាប់បានស្នើអោយក្រសួងយុត្តិធម៌កាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះព្រមទាំងទាមទារអោយវិធានការថតជាវីដេអូក្នុងពេលចុះចាប់ជាចាំបាច់​និងអោយមានការត្រួតពិនិត្យល្អដោយគោរពតាមនិតិវិធីរបស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។

ក្រុមសហជីពពលរដ្ឋបានចោទក្រសួងយុត្តិធម៌ថាបានបដិសេដ្ឋការពិតទាំងអស់ចំពោះសេចក្ដីស្នើរបស់គណះកម្មាការជាតិការពារសិទ្ធមនុស្សដើម្បីទាមទារអោយមានការកាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យនិងកែលំអប្រព័ន្ធត្រយតពិនិត្យហើយបានរិះគន់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានបង្ហាញភាពស្អាតស្អំចំពោះជនដែលពាក់ព័ន្ធដែលបានធ្វើអោយពលករបរទេសវ័យក្មេងបាត់បង់ជីវិត។

시민사회단체들이 지난해 불법체류자 단속 과정에서 이주노동자가 사망한 사건과 관련해 국가인권위원회가 관련자 징계 등을 권고했지만 법무부가 이를 받아들이지 않았다며 비판했다.

7월 17일, 이들은 서울 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열어 “국가인권위원회의 권고를 법무부가 끝내 외면했다”고 주장했다.

인권위는 지난해 발생한 사건을 직권 조사한 뒤, 올해 1월 법무부에 관련자 징계와 단속과정 영상녹화 의무화 등 재발 방지책 마련, 형사사법 절차에 준하는 감독 방안 마련 등을 권고한 바 있다.

시민단체들은 “법무부는 관련자 징계를 포함해 단속 시스템 점검·개선을 위한 인권위의 권고들을 사실상 거부했다”고 지적하며 “관계자 누구도 젊은 이주노동자의 죽음에 진지하지 않았다”고 비판했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중