កិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាងកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើង និង សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ ផាន់មូនចំ បានជួបគ្នាដោយមិនបានព្រៀងទុក

65872748_2384628698492023_8542342050803089408_o

កិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកសង្រ្គាមអស់រយៈពេល៦៦ឆ្នាំទើបបានជួបគ្នាទៀតរវាងកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើង និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផាន់មូនចំ។

លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក ត្រាំ និង លោក គីមជុលអុឺនប្រមុខរដ្ឋប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរវាងកូរ៉េខាងជើង និង សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានគ្រោងទុក។

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាវេលាម៉ោង៣និង៤៦នាទីនៅឯខ្សែរបន្ទាត់ព្រុំដែនទាហានផាន់មូនចំ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រាំ និង លោកគីមជុងអុឺនប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានជួបគ្នានៅទៅនោះនៅមុខស្នាក់ការផាន់មូនកាក់បានដើរចូលស្នាក់ការយាមរបស់កូរ៉េខាងជើងរួចហើយឆ្លងមកខាងកូរ៉េខាងត្បូងវិញរួចបន្ដដំណើរទៅផ្ទះនៃសេរីភាពទាំងអស់គ្នា។

នៅមុខផ្ទះនៃសេរីភាពដំណាងកិច្ចប្រជុំទាំងពីរភាគីរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអុីនបានជួបគ្នា ហើយបានធ្វើអោយការប្រជុំផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើង និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផាន់មូនចំនោះក្លាយជាព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្រ្ដ។

នៅពេលតំណាងប្រជុំផ្លូវការរវាងកូរ៉េខាងជើង និង សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលដល់ផ្ទះនៃសេរីភាពហើយក្រោយបានអោយក្រុមអ្នកយកពត៌មានចេញអស់ បានបន្ដកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្នាជិតមួយម៉ោង។ នៅរសៀលម៉ោង៤និង៥២នាទីក្រោយកិច្ចប្រជុំផ្លូវការត្រូវបានបញ្ចប់ តំណាងប្រជុំរវាងកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើង និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញពីផ្ទះនៃសេរីភាពហើយលោកប្រមុខរដ្ឋគីមជុងអុឺនបានឆ្លងស្នាក់ការទាហានរួចហើយចូលទៅស្នាក់ការផាន់មូនកាក់វិញ។

តាំងពីដំបូងឡើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់បានស្នើអោយមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយលោកប្រមុខរដ្ឋគីមជុងអុឺន ហើយដោយមានការទទួលយកដោយវិជ្ជមានក៏ធ្វើជំនួបរវាងប្រទេសទាំងបីកូរ៉េខាងត្បូង កូរ៉េខាងជើង និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ តាមរយៈជំនួបនេះមានការវាយតម្លៃថាអាចស្ដាឡើងវិញនូវការកាត់ផ្ដាច់ការជួប្រជុំរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។

정전협정 66년 만에 남북미 정상이 판문점에서 만났다. 

트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 깜짝 ‘북미정상회담’을 진행했다.  

6월 30일 오후 3시 46분 판문점 군사분계선에서 만난 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 판문각 앞 북측 경비구역으로 이동했다가 다시 남측으로 넘어와 자유의집으로 향했다. 

자유의집 앞에서는 두 정상과 문재인 대통령이 만나면서 남북미 정상이 판문점에서 만나는 역사적인 상황이 펼쳐졌다. 

북미 정상은 자유의집으로 들어선 이후 취재진을 내보내고 약 한 시간 가까이 대화를 진행했다.  

오후 4시 52분 회담 종료 후 남북미 정상이 자유의집을 나왔고 김정은 위원장은 군사분계선을 넘어 판문각으로 돌아갔다. 

애초 트럼프 대통령이 트위터를 통해 김정은 위원장과의 만남을 갑작스럽게 제안했고 북한이 긍정적으로 반응하며 남북미 3국 정상의 만남이 이뤄졌다.

이번 만남으로 일시 중단됐던 북미회담의 동력이 되살아났다는 평가다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중