ក្រុមស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ ស្នើអោយអភិបាលក្រុងអុីកសានលាឈប់ព្រោះ ‘ការក្រលិចក្រឡុច’

987

ក្រុមស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍បានស្នើអោយអភិបាលខេត្តអុីកសាននៅក្រុចុនប៊ូក ចុងហុនយូលធ្វើការសុំទោសនិងលាឈប់ពីតំណែងដោយសារការថ្លែងការហួសហែតក្រឡិចក្រឡុចធ្វើអោយប៉ៈពាល់ដល់មនុស្សទូទៅ។

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ក្រុមសហជីពពលរដ្ឋដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ជាដើម បានបើកសន្និសិតកាសែតមួយនៅគណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅខ័ណ្ឌជុងគូទីក្រុងសេអ៊ូល បានធ្វើការរិះគន់ថា ‘លោកអភិបាលខេត្ត ចុង គឺជាមនុស្សដែលត្រូវប្រយ័ត្ននិងជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលលាក់ខ្លួនចំពោះកូនៗរបស់គ្រួសារពហុវប្បធម៌’ ព្រមទាំង ‘ជាមនុស្សដែលពោពេញដោយការរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិនិយម និងការពោលពាក្យស្អប់ខ្ពើមជាច្រើន’។

លោកអភិបាលខេត្ត ចុង កាលពីថ្ងៃទី១១ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគ្រសារពហវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ុនក្វាង ហើយបានថ្លែងថាបើនិយាយបែបជីវវិទ្យានិងបែបវិទ្យាសាស្រ្ដនោះ គឺជាមនុស្សក្រឡិចក្រឡុច។ ហើយក៏បាននិយាយថា ពួកអ្នកឆ្លាតៗនិងស្អាតទាំងនោះប្រសិនបើមិនបានអប់រំអោយល្អនៅក្នុងសង្គមទេ វាអាចនាំអោយមានការបះបោរដូចធ្លាប់កើតឡើងនៅទីក្រុងបារីស។ 

មួយវិះទៀតលោកបានពន្យល់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍អំពីការថ្លែងរបស់គាត់ថាវាជា’ពាក្យដែលចង់និយាយចំពោះគ្រួសារពហុវប្បធម៌’ដែលធ្វើអោយមានការខឹងខ្លាំងថែមទៀត។

이주여성단체가 ‘잡종’ 발언으로 물의를 빚은 정헌율 전북 익산시장의 사과와 사퇴를 촉구했다.

6월 28일, 한국이주여성인권센터 등 시민단체는 서울 중구 국가인권위원회에서 기자회견을 열고 “정 시장은 다문화가족의 자녀들을 잠재적 위험요소이자 관리해야 하는 대상으로 표현했다”며 “인종주의적 편견에 입각한 심각한 차별과 혐오의 발언이라는 인식을 못 하고 있다”고 비판했다.

정 시장은 지난달 11일 원광대에서 열린 다문화가족 행사에 참석해 “생물학적, 과학적으로 얘기한다면 ‘잡종강세’라는 말도 있지 않으냐. 똑똑하고 예쁜 애들을 사회에서 잘못 지도하면 파리 폭동처럼 문제가 될 수 있다”고 말했다.

또 이 발언을 해명하는 언론 인터뷰에서 “다문화가족들을 띄워주기 위해 한 말”이라고 말해 논란을 키웠다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중