ក្នុងចំណោមស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ដែលធ្វើការចំនួន១២នាក់ ៤នាក់បានពន្លូតកូន

hands-2568594_960_720

មធ្យមភាគពលការិនីដែលជាស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ដែលមានផ្ទៃពោះមានចំនួន៣៣%។

បើយោងតាមកាសែនអុីលប៉ូប៊ូសានបានអោយដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី១៣ខែមិថុនានៅក្នុងកិច្ចធ្វើបទបង្ហាញ”កិច្ចពិភាក្សារកដំណោះស្រាយការរើសអើងពលករ ពលការិនីបរទេស”របស់គណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងប៊ូសានបានបង្ហាញលទ្ធិផលក្នុងស្ទង់មតិស្រ្ដី១១២នាក់អំពីការមានផ្ទៃពោះឬធ្លាប់មានផ្ទៃពោះមាន១២នាក់ ហើយក្នុងចំណោមនោះមាន៤នាក់ធ្លាប់ពន្លូតកូន។

លោកប្រធានមជ្ឍមណ្ឌលសិក្សាសិទ្ធិមនុស្សទីក្រុងប៊ូសានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈលទ្ធផលស្ទង់មតិជាក់ស្ដែងបែបនេះបានបង្ហាញអោយឃើញមានការមិនយលចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើ ‘ម្ដាយ’ជាអ្នកធ្វើការដែលជាស្ដ្រីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍។

임신한 결혼이주여성 노동자의 유산 비율이 33%에 달하는 것으로 나타났다.

부산일보 보도에 따르면, 지난 6월 13일 국가인권위원회 부산인권교육센터에서 진행한 ‘이주노동자 차별 대응 토론회’에서 조사 대상 여성 112명 중 임신을 했거나 임신 경험이 있는 여성은 12명이고, 이중 4명이 유산을 경험했다는 실태조사 결과가 발표됐다.

이인경 부산외국인근로자지원센터장은 이런 실태조사 결과를 토대로 일을 하는 결혼이주여성의 ‘모성권’은 철저히 무시되고 있다고 주장했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중