ក្នុងចំណោមជនជាតិកូរ៉េ ៥នាក់ ៤នាក់ត្រូវការអោយមានការបន្ថែមផ្នែកសង្គមកិច្ចទោះជាត្រូវតម្លើងពន្ធក៏ដោយ

999

មានការសិក្សាបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមជនជាតិកូរ៉េ៥នាក់ មាន៤នាក់គិតថាជាការត្រឹមត្រូវដែលទាមទារអោយរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមផ្នែកសង្គមកិច្ច បើទោះជាត្រូវតម្លើងពន្ធក៏ដោយ។

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមកិច្ចប្រទេសកូរ៉េបានលទ្ធផលស្រង់មតិក្នុងរយៈពេល៣ខែចាប់ពីខែមិថុនា ដែលមានមនុស្សវ័យជំទង់ចំនួន ៣,៨៧៣នាក់ មាន៧៦%មានយោបល់ថាត្រឹមត្រូវ ក្នុងការដាក់គម្រោងអោយបន្ថែមផ្នែកសង្គមកិច្ចដោយអោយរដ្ឋាភិបាលដកពន្ធបន្ថែម។

ប៉ុន្ដែមានចំលើយ ២៣% ថា មិនត្រឹមត្រូវដោយគិតថាខ្ជះខ្ជាយដោយការបង់ពន្ធ ហើយថាទោះជាបន្ថែមផ្នែកសង្គមកិច្ចក៏ដោយក៏គ្មានផលចំណេញចំពោះខ្លួននិងគ្រួសារខ្លួន ឬមួយអាធ្វើអោយមានឪនភាពនៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរ។

ផ្នែកដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្ថែមការចំណាយនោះគឺ បង្កើតទីផ្សារការងារ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ គុណភាពការរស់នៅរបស់ចាស់ជរាជាដើម។

한국 국민 5명 중 4명은 정부가 세금을 더 거두더라도 복지를 확대하는 게 정당하다고 생각한다는 조사결과가 나왔다.  

한국보건사회연구원(Korea Institute for Health and Social Affairs)은 지난해 6월부터 3달간 전국 성인 3,873명을 대면 조사한 결과 76%가 ‘정부가 세금을 더 거둬 복지를 늘리는 방안’이 ‘정당하다’고 봤다고 밝혔다.

‘그렇지 않다’고 답변한 23%는 세금 낭비를 가장 우려했고, 복지를 늘려도 본인과 가족에 이득이 없거나 경제성장 저해 가능성 등을 그 이유로 제시했다.

정부 지출 확대가 필요한 분야로는 일자리 창출, 대학 장학금, 노인 삶의 질 보장 등을 꼽았다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중