ពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េធ្វើការមធ្យម៥៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍

stopwatch-2061851_960_720

ពលករ ពលការិនីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្ទើតែពាក់កណ្ដាលរស់នៅក្នុងកុងតេន័រឬអាគារបណ្ដោះអាសន្ន ហើយពួកគេធ្វើការចាប់ពី ៥២ម៉ោង ទៅ ៦៨ម៉ោង ក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជនអន្ដោប្រវេសន៍និងសិទ្ធិ(MIGRATION & HUMAN RIGHTS INSTITUTE)ស្ដីអំពីលក្ខខ័ណ្ឌការងារនិងបរិស្ថានរស់នៅពិតរបស់ពលករ ពលការិនីឆ្នាំ២០១៨ ដែលចេញកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ ពលករ ពលការិនីដែលបានចូលរួមឆ្លើយសំនួរស្រង់មិតិចំនួន ១,១៧៨នាក់ បានប្រាប់ថាក្នងមួយសប្ដាហ៍ពួកគេធ្វើការជាមធ្យម ៥៤.៤ម៉ោង។

ស្ថិតក្នុងចំណោមថ្ងៃឈប់សម្រាក់មធ្យមក្នុងមួយសប្ដាហ៍ចំនួន ១.៣ថ្ងៃ ចំពោះចំណុច ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឈប់សម្រាក់មួយថ្ងៃ មានចំនួនអ្នកឆ្លើយ ៤៩.៥%ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយចំណុច គ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកពេញមួយខែ មានចំនួនអ្នកឆ្លើយ ១.៤%។

ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានរស់នៅវិញ មានភាពខ្វះខាតខ្លាំង ហើយចំនួនអ្នកឆ្លើយថាមានកន្លែងស្នាក់នៅដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់អោយជាផ្ទះដោយឡែកនោះមានចំនួនត្រឹមតែ ៤៣.៩%ប៉ុណ្ណោះ។

한국 내 이주노동자의 절반 정도가 사업장 내 컨테이너나 임시 가건물 등에서 거주하고 있고 주 52~68시간 일하는 것으로 파악됐다.

이주와인권연구소(MIGRATION & HUMAN RIGHTS INSTITUTE)가 지난 3월 내놓은 ‘2018년 이주노동자의 노동조건과 주거환경 실태조사’ 보고서에 따르면 설문조사에 응답한 이주노동자 1,178명의 평균 노동시간은 주당 54.4시간이었다.

주당 평균 휴일은 1.3일로, 1주일에 하루 쉰다는 응답이 49.5%로 가장 많았고 한 달 내내 휴일이 없다는 응답자도 1.4%였다.

주거환경 역시 매우 열악해 회사가 제공한 숙소 중 주거용 독립건물에 거주한 노동자는 응답자의 43.9%에 불과했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중