ឆ្នាំ២០២០ថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការគឺ៦៧ថ្ងៃ

new-years-day-4249439_960_720

នៅឆ្នាំ២០២០ចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺច្រើនជាងឆ្នាំនេះមួយថ្ងៃដែលមានចំនួន៦៧ថ្ងៃ។ បើយោងតាមខ្លឹមសារបង្ហាញរបស់ក្រសួងគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាពត៌មាននិងវិទ្យាសាស្រ្ដកាលពីថ្ងៃទី៣ខែមិថុនាបានអោយដឹងថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសរុបទាំងអស់មានចំនួន៦៩ថ្ងៃ ដែលមានថ្ងៃអាទិត្យ៥២ថ្ងៃ និង ថ្ងៃឈប់១៥ថ្ងៃ, ថ្ងៃឈប់បោះឆ្នោតសភា(ថ្ងៃទី១៥ខែមេសា), ថ្ងៃឈប់បន្ថែមថ្ងៃចូលឆ្នាំ(ថ្ងៃទី២៧ខែមករា)។

ក្នុងចំណោមថ្ងៃទាំងនេះ ថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃចូលឆ្នាំ(ថ្ងៃទី២៦ខែមករា)និង ទិវាថ្ងៃ១មីនា ឈប់ចំថ្ងៃអាទិត្យ ដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងអស់មានចំនួន៦៧ថ្ងៃ។

ចំពោះស្ថាប័ណ្ឌដែលអនុញាតិអោយធ្វើការមួយសប្ដាហ៍៥ថ្ងៃ គឺមានថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួនន១១៩ថ្ងៃដោយបូកថ្ងៃឈប់សម្រាក៦៧ថ្ងៃនិង៥២ថ្ងៃជាមួយថ្ងៃសៅរ៍ ប៉ុន្ដែដោយថ្ងៃចូលឆ្នាំ(ថ្ងែទី២៥ខែមករា)និង ថ្ងៃរំលឹកវិញ្ញាណខ័ន្ដអ្នកស្នេហាជាតិ ថ្ងៃឯករាជជាតិ ថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋចំជាមួយថ្ងៃសៅ ដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកជាក់ស្ដែងមានចំនួន១១៥ថ្ងៃ។

នៅឆ្នាំក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកយូរជាងគេគឺថ្ងៃឈូសក់ដែលមានចំនួន៥ថ្ងៃ។ ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ២០២០ ខែគុម្ភះមានចំនួន២៩ថ្ងៃដូច្នេះមួយឆ្នាំមានចំនួន៣៦៦ថ្ងៃ។

2020년 한국의 실제 공휴일 수는 올해보다 하루 많은 총 67일이다.

6월 3일, 과학기술정보통신부가 발표한 내용에 따르면 2020년에는 일요일 52일과 관공서 공휴일 15일, 국회의원선거일(4월 15일), 설날 대체공휴일(1월 27일) 등 총 69일의 공휴일이 있다.

이중 설 연휴 마지막 날(1월 26일)과 3·1절이 일요일과 겹쳐 실제 공휴일 수는 67일이 된다.

주 5일제를 실시하는 기관의 경우 67일의 공휴일에 52일의 토요일을 더하면 휴일은 119일이 되지만, 설날(1월 25일)과 현충일, 광복절, 개천절이 토요일과 겹쳐 실제 휴일 수는 115일이다.

내년 가장 긴 연휴는 추석으로, 총 5일을 쉴 수 있다.

또 2020년은 2월이 29일로 1년이 366일이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중