នៅច្រកចូលក្នុងព្រលានយន្ដហោះអុីនឆុននឹងបើកហាងទំនិញលើកលែងពន្ធនៅថ្ងៃទី ៣១

888

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ហាងទំនិញលើកលែងពន្ធនឹងមានវត្តមាននៅច្រកចូលក្នុងព្រលានយន្ដហោះអុីឆុន។ ទីតាំងគឺចេញពីឆែកសំបុត្រចេញពីប្រទេសមុនទៅដល់កន្លែងប្រកាស់ពន្ធ នៅជាប់កន្លែងចាំយកអីវ៉ាន់។

ហាងទំនិញលើកលែងពន្ធនៅច្រកចូលមានលក់ដូចជា គ្រឿងក្រអូប និង​ គ្រឿងផាត់មុខ និង ស្រាជាដើមសរុបជាង ១០មុខ សម្រាប់បារី ឬផលិតផលដែលមានតម្លែខ្ពស់លើសពី៦០០ដុល្លាគឺត្រូវបានលើកលែង។

ប៉ុន្ដែទោះបីជាមានហាងទំនិញលើកលែងពន្ធបើកនៅច្រកចូលក្នុងព្រលានក៏ដោយ ក៏ចំនួនយករបស់ជាប់ពន្ធចូលព្រលាននៅតែមានចំនួនដដែល។

5월 31일, 인천공항에 입국장 면세점이 들어섰다.

위치는 입국신고장을 지나 세관 신고 전 수하물 찾는 곳 옆이다.

입국장 면세점 판매품목은 화장품과 향수, 술 등 10여개 품목으로, 담배나 600달러 이상 고가 제품들은 제외됐다.

입국장 면세점이 생겨도 면세품 재반입 한도는 그대로다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중