អង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO ឆ្នាំ២០៥០ចំនួនអ្នកជំងឺភ្លេចភ្លាំងមាន១៥២លាននាក់ គួរយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាព

dementia-3051832_960_720

អង្គការសុខភាពភិភពលោកWHOបានបង្ហាញអំពីការសន្និដ្ឋានថានៅឆ្នាំ២០៥០ចំនួនអ្នកជំងឺភ្លេចភ្លាំងនឹងកើនឡើង១៥២លាននាក់នៃចំនួនអ្នកជំងឺភ្លេចភ្លាំងបច្ចុប្បន្នចំនួន៥០លាននាក់ដែលកើនច្រើនជាង៣ដង។

ង្គការសុខភាពភិភពលោកWHOបានចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈការចេញសៀវភៅការពារជំងឺភ្លេចភ្លាំងដំបូងនៅថ្ងៃទី១៤ បានអោយឃើញថាការកើនឡើងនៃជំងឺភ្លេចភ្លាំងរបស់ប្រជាជនមានចំនួនច្រើនខ្លាំង ហើយបានលើកឡើងថាត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការហូបចុកអាហារដែលមានសុខភាពល្អហើយហាត់ប្រាណអោយបានទៀងទាត់និងអនុវត្ដន៍ទំលាប់រស់នៅល្អដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់។ 

ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតថ្លៃចំណាយក្នុងការមើលថែអ្នកជំងឺភ្លេចភ្លាំងបើគិតជាលុយកូរ៉េនៅឆ្នាំ២០១៥មានចំនួន៩៧១លានលានវ៉ុន ហើយនៅឆ្នាំ២០៣០នឹងឡើងដល់២,៣៧៥លានលានវ៉ុន។

세계보건기구(WHO)는 2050년이면 현재 5,000만명으로 추산되는 전 세계 치매 인구가 1억5,200만명으로 3배 넘게 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.

WHO는 현지시간 14일 펴낸 첫 치매 예방 가이드라인에서 치매 인구의 폭발적 증가를 전망하며 건강한 식사와 규칙적인 운동 등 올바른 생활습관을 통해 위험을 줄일 수 있다고 언급했다.

또 치매 환자를 돌보는 사회적 비용이 우리 돈으로 2015년 971조원에서 2030년에는 2,375조원으로 늘어날 것으로 전망했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중