តម្លៃជិះរថយន្ដក្រុងនឹងឡើង

city-4094885_960_720

សហជីរថយន្ដក្រុងបានបញ្ជាក់ជំហរអំពីជ្រើសរើសបង្រ្គប់បុគ្គលិកនិងតំឡើងថ្លៃឈ្នួល មុនពេលត្រៀមដាក់បញ្ចូលច្បាប់ធ្វើការងារមួយសប្ដាហ៍៥២ថ្ងៃ ថានឹងអាចគេចផុតពីគម្រោងបង្ខំផ្អាកការបើកបរនៅថ្ងៃទី១៥។

បន្ទាប់ពីការកែសម្រួលដែលបន្ដររហូទដល់អាធ្រាត សហជីពនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នា ប៉ុន្ដែនៅក្នុងទីក្រុងក្យ៉ុងគីដូវិញត្រូវបានសម្រេចថាបន្តផ្អាកបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការចរចារ។ ចំណែកនៅទីក្រុងអ៊ូលសានវិញបានឈប់ដំណើរការបើកបររថយ្ដក្រុងអស់រយះពេល៦ម៉ោង។

មធ្យោបាយដោះស្រាយការបង្ខំផ្អាកឡានក្រុងដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបានដាក់នោះគឺការដំឡើងតម្លៃជិះរថយន្ដក្រុងនិងពង្រីកស្ដង់ដាច្បាប់គ្រប់គ្រង។ ក្រុមហ៊ុននៅតាមក្រុងធំៗទូទាំងប្រទេសបានសន្និដ្ឋានថាថ្លៃជិះរថយន្ដក្រុងនឹងបន្ដឡើង ហើយនៅតាមខេត្តនិងក្រុងផ្សេងៗដាក់បញ្ចូលស្ដង់ដាច្បាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់រថយន្ដក្រុងដែលរថឆ្លងកាត់ទីក្រុងនិងខេត្តដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាត។

សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅបានលើកឡើងថា កំពុងតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយមកដាក់បន្ទុករឿងថ្លៃជិះរថយន្ដក្រុងទៀត។

버스 노조가 주 52시간제 근무 도입을 앞두고 임금인상과 인력충원을 주장하며 15일로 예고한 파업은 일단 피할 수 있었다.

새벽까지 이어진 조정에서 서울은 노사가 합의했고, 경기도는 파업을 미루고 협상을 더 해보기로 했다. 울산에선 버스 운행이 6시간 정도 중단되기도 했다.

정부와 지자체가 제시한 버스 파업의 해법은 요금 인상과 버스 준공영제 확대로 요약할 수 있다.

전국 광역자치단체에서 시내버스 요금 인상이 줄을 이을 것으로 보이고, 시·도를 넘나드는 광역버스에도 적자를 메워주는 준공영제가 도입된다.

서민 입장에선 경기가 어려운 상황에 버스 요금 부담까지 커지게 됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중