កូនរបស់គ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ត្រូវតែទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាពនិងចិញ្ចឹម

mom-2208928_960_720

គណៈកម្មាជាតិសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់ការសម្រេចថា ត្រូវការកែប្រែសេចក្ដីណែនាំនិងច្បាប់ការពារកុមារនានាដើម្បីអោយកូនរបស់គ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍និងកុមារទូទៅទាំងអស់អាចទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាពនិងចិញ្ចឹម។

គណៈកម្មាជាតិសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចការស្នើអោយកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់និងដាក់សេចក្ដីស្នើទៅរដ្ឋមន្រ្ដីសង្គមកិច្ចនិងសុខភាពដើម្បីទទួលសិទ្ធិការពារសុខភាពរបស់កូនគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតែងតាំងគណៈកម្មាការលើកទី១៥នៅថ្ងៃទី២ខែឧសភាកន្លងទៅ។

កុមារអាយុក្រោម៦ឆ្នាំមុនពេលចូលសាលាតាមច្បាប់ឧបត្ថម្ភកុមារដែលបានកែប្រែនៅឆ្នាំ២០១៣ កុមារអាចទទួលថ្លៃឧបត្តម្ភនៅកន្លែងមើលថែកុមារឬថ្លៃចិញ្ចឹងកុមារដោយមិនគិតលើចំណូលក៏ដោយ ប៉ុន្ដែអ្នកដែលអាចទទួលបានលុះត្រាតែជាប្រជាជនដែលមានអត្ដសញ្ញាណប័ណ។

국가인권위원회는 이주아동을 포함한 모든 아동이 보육료나 양육수당을 지원받도록 영유아보육법과 관련 지침 개정이 필요하다고 판단했다.

인권위는 5월 2일 열린 제15차 상임위원회에서 이주아동의 보육권 보장을 위한 제도 개선 권고를 의결하고 보건복지부 장관에게 관련 내용을 권고했다.

6살 미만 취학 전 아동은 2013년에 개정된 영유아보육법에 따라 소득과 무관하게 어린이집 보육료나 양육수당을 받을 수 있지만 지원 대상은 ‘주민등록번호를 부여받은 국민’으로 한정돼 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중