សិស្សមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌មានចំនួនលើស២%

toddlers-303904_960_720

កាលពីឆ្នាំមុនចំនួនសិស្សមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់មានចំនួនលើស២%ជាលើកតំបូង។ បើយោងតាមក្រសួងស្ថិតិ ចំនួនសិស្សមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាលពីឆ្នាំទៅទាំងអស់មានចំនួនមួយសែនពីរមុឺនពីរពាន់នាក់ដែលកើនឡើង ១១.៧%ច្រើនជាងឆ្នាំទាំងអស់។

ចំនួននេះគឺជាចំនួននៃសិស្សទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកូរ៉េ ២.២%។ សិស្សមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១២មករៀងរាល់ឆ្នាំបន្ដកើនឡើងលើសពីមួយមុឺននាក់។

지난해 한국 내 다문화 학생 비중이 전체 학생의 2%를 처음으로 넘은 것으로 나타났다.

통계청에 따르면 지난해 국내 다문화 학생은 모두 12만2,000명으로 전년보다 11.7% 증가했다.

한국 내 전체 학생의 2.2%에 달하는 수치다.

다문화 학생은 2012년부터 매년 1만명 이상 꾸준히 늘고 있다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중