ជំងឺកញ្រ្ជិលនិងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអាកំពុងរាតត្បាតខ្លាំង

nurse-813956_960_720

ជំងឺកញ្រ្ជិលកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងក្នុងសាកលលោក ចំណែកក្នុងប្រទេសកូរ៉េវិញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអាកំពុងរីកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

អ្នកជំងឺកញ្រ្ជិលឆ្នាំនេះបានកើនឡើងយ៉ាងលឿនក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន១៥០នាក់ ហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន២២មានអ្នកជំងឺច្រើនជាង៧០០នាក់។

ការរាយការណ៍អំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទអារហូទមកដល់ខែមុនមានចំនួន៣,៥០០ករណី ដែលជាចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំទាំងអស់២ដងក្នុងពេលវេលាដូចគ្នា។ ខាងការិយាល័យគ្រប់គ្រងជំងឺទូទៅ បានបង្ហាញថាជំងឺកញ្រ្ជិលនិងរលាកថ្លើមប្រភេទអាច្រើនតែកើតឡើងលើមនុស្សជំទង់ចាប់ពី២០ទៅ៤០ឆ្នាំ ហើយបានណែនាំអោយមានការចាក់ថ្នាំការពារ ព្រមទាំងរក្សាឥរិយាបថពេលក្អក លាងសំអាតដៃនិងអានាម័យផ្ទាល់ខ្លួនជាដើម។

전세계적으로 홍역이 유행하고, 한국 내에서는 A형간염이 빠르게 확산하고 있다.

홍역은 올해 환자가 급증해 한국에선 현재까지 150명이 확진 판정을 받았고, 미국에선 22개 주에 걸쳐 700명이 넘는 환자가 나온 것으로 알려졌다.

A형간염은 지난달까지 신고 건수가 3,500건을 넘어서면서 전년도 같은 기간보다 2배 넘게 증가했다.

질병관리본부는 홍역과 A형간염은 20∼40대 젊은층에서 많이 발생하고 있다며 예방접종과 함께 기침예절, 손씻기 등 개인위생 수칙을 지켜달라고 당부했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중