ក្មេងនិងក្មេងជំទង់”ចូលចិត្តថតវីដេអូហឹង្សាផ្លូវភេទ”កើនឡើងពីរដង

privacy-policy-550785_960_720

មានការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាក្មេងនិងក្មេងជំទង់ចូលចិត្តថតវីដេអូជាមួយកាមេរាពេលប្រព្រឹត្តហឹង្សាផ្លូវភេទមានការកើនឡើងពីរដង។

បើយោងតាមក្រសួងគ្រួសារស្រ្ដីកាលពីថ្ងៃទី២៤ខែមេសា កាលពីឆ្នាំ២០១៧ ក្មេងនិងក្មេងជំទង់ដែលបានរាយការណ៍អំពីពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានប្រព្រឹត្តហឹង្សាផ្លូវភេទមានចំនួន ៣,១៩៥នាក់ នៅក្នុងនោះការដែលបានថតវីដេអូពេលប្រព្រឹត្តហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងឆ្នាំ២០១៦មានចំនួន៦១ករណីមកដល់ឆ្នាំ២០១៧មានចំនួន១៣៩ករណីចំនួននេះគឺកើនឡើង១២៧.៩%។

ប្រភេទនៃអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទរបស់ក្មេងនិងក្មេងជំទង់មានដូចជា ការចាប់បង្ខំមានចំនួន ១,៦៧៤នាក់(៥២.៤%)ដែលជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេ ចាប់រំលោភមានចំនួន៦៥៩នាក់(២០.៦%) ជួញដូរភេទមានចំនួន៣៤៤នាក់(១០.៨%) ណែនាំជួញដូរភេទមានចំនួន១៧២នាក់(៥.៤%) រំលោភផ្លូវក្មេងមានចំនួន៩៧នាក់(៣.០%) រំលោភជាក្រុមមានចំនួន៩០នាក់(២.៨%)។

នៅក្នុងចំណោមជនល្មើសដែលចាប់បង្ខំផ្លូវភេទចំនួន ១,៦៧៤នាក់ ជនដែលប្រើកាមេរាថតវីដេអូនោះ មានចំនួនច្រើនជាងការសិក្សានៅឆ្នាំមុនពី១៣១នាក់ដល់២០៩នាក់គឺកើនឡើនចំនួន៥៩.៥%។

아동·청소년을 대상으로 성폭력을 저지르며 카메라 촬영까지 한 경우가 두 배 이상 증가한 것으로 나타났다.

4월 24일 여성가족부에 따르면 2017년 아동·청소년을 대상으로 성범죄를 저질러 신상정보 등록대상에 오른 사람은 3,195명이었고, 이중 성폭력을 저지르며 범행과정을 촬영한 경우가 2016년 61건에서 2017년 139건으로 무려 127.9% 증가했다.

아동·청소년 대상 성범죄 유형은 강제추행이 1,674명(52.4%)으로 가장 많았고, 강간 659명(20.6%), 성매수 344명(10.8%), 성매매 알선 172명(5.4%), 아동 성학대 97명(3.0%), 유사강간 90명(2.8%) 순이었다.

강제추행 범죄자 1,674명 중 ‘카메라 등을 이용한 촬영죄’를 저지른 이는 전년도 조사 결과보다 131명 많은 209명으로 59.5% 증가했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중