ធនាគាគ្មានលេខគណនីក៏ចុះថ្លៃសេវា៩០%ដែរពេលទូទាត់និងវេប្រាក់

accounting-3988951_960_720

ចាប់ពីខែធ្នូខាងមុខនេះ មានការសន្និដ្ឋានថាអាចទូទាត់ប្រាក់ និង វេប្រាក់បានដោយសេរីតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយធនាគារដែលបានបង្កើនលេខគណនីហើយ។ បើយោងតាមគណៈកម្មាការហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រុមទូទាត់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានអោយដឹងថា គ្រប់ធនាគារ និង ក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ហ្វីនថេកមានគម្រោងបើកប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់រួម និង ប្រព័ន្ធធនាគារលំហដែលអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាបាន។

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបើកនោះ ថ្លៃសេវាវេជាដើមចុះពី៤០វ៉ុនទៅ៥០វ៉ុនស្មើនិង១ភាគ៤នៅពេលផ្ញើម្ដងៗ។

오는 12월부터 계좌를 개설한 은행에 관계 없이 여러 은행의 앱을 이용해 자유롭게 결제하거나 송금할 수 있게 될 전망이다.

금융위원회와 금융결제원 등에 따르면 모든 은행 및 핀테크 결제사업자가 공동으로 이용할 수 있는 공동결제시스템, 오픈뱅킹이 12월 개통될 예정이다.

이 시스템이 개통되면 송금 등의 수수료는 한 건당 현재의 10분의 1 수준인 40원에서 50원으로 낮아질 전망이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중