ប្រពន្ធធ្វេីកិច្ចការផ្ទះច្រេីនជាងប្ដី ៧.៤ដង

old-woman-1077121_960_720

មានការសិក្សាមួយបានមេីលឃេីញថាក្នុងចំណោមប្ដីប្រពន្ធធ្វេីការទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធចំណាយពេលច្រេីនជាងប្ដីធ្វេីកិច្ចការផ្ទះនិងមេីលថែកូន។

លទ្ធផលវិភាគរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពនិងសង្គមប្រទេសកូរ៉េបង្ហាញថាម៉ោងធ្វេីការក្នុងសប្ដាហ៍ប្ដីធ្វេីការច្រេីនជាងប្រពន្ធ១.៣ដងប៉ុន្តែកិច្ចការផ្ទះប្រពន្ធធ្វេីការច្រេីនជាងប្ដី.៤ដង។

ម៉ោងមេីលថែកូនក្នុងសប្ដាហ៍ប្ដីមេីល១៤.៩នាទីប៉ុន្តែប្រពន្ធ៥២.២នាទីគឺច្រេីនជាងប្ដី៣.៥ដង។

ហេីយនៅចុងសប្ដាហ៍ម៉ោងធ្វេីកិច្ចការផ្ទះនិងមេីលកូនរបស់ប្រពន្ធច្រេីនជាងប្ដី៤.៣ដងគឺរាល់ដងច្រេីនជាង១.៧ដង។

맞벌이부부아내가남편보다집안일과육아하는시간이훨씬것으로나타났다.

한국보건사회연구원분석결과주중노동시간은남편이아내보다1.3정도길었지만, 가사시간은아내가남편보다7.4길었다.

주중육아시간도남편14.9, 아내52.2분으로아내가남편보다3.5많았다.

주말역시아내의가사, 육아시간이남편보다각각4.3, 1.7배씩많았다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중