សាងសង់ ‘ផ្លូវសន្តិភាពនៅDMZ’

854

រដ្ឋាភិបាលសាងសង់ផ្លូវសន្តិភាពDMZដែលតភ្ជាប់តំបន់៣គឺកូសុង ឆុលវ៉ុន និង ផាជូ ហេីយផ្លូវនេះនឹងត្រូវបេីកអោយតំណេីរការតាមដំណាក់កាលចាប់ពីចុងខែមេសា។

តំបន់កូសុងដែលត្រូវដាក់អោយសាកល្បងមុនគេនោះគឺចាប់ពីតំបន់ប៉មដំណាងអោយការរួបរួមដែលកាត់តាមផ្លូវដែកបណ្ដោយឆ្នេរទៅដល់ ប៉មភ្នំគឹមកាំង ហេីយកន្លែងដេីរទស្សនាមានបំរេីរថយន្ដដឹកអ្នកដំណេីរដោយឡែកទៀត។

ផ្លូវសន្តិភាពDMZត្រូវដំណេីរការមិនអោយប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនោះទេ ហេីយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍នឹងត្រូវទទួលការពារសុវត្ថិភាពដោយពលទាហាននៅទីនោះ។

정부는 DMZ와 연결된 고성·철원·파주 3개 지역을 가칭 ‘DMZ 평화둘레길’로 조성해 4월 말부터 단계적으로 개방한다.

가장 먼저 시범 운영되는 고성 지역 구간은 통일전망대에서 시작해 해안 철책을 따라 금강산 전망대까지 방문하는 구간으로 별도의 차량이동 코스도 운영한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중