Гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явцдаа осолд орсон тохиолдолд ‘Үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө’

Солонгосын аж үйлдвэр хүний нөөцийн газар(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)-аас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байгаад осолд орсон ч үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөхөөр болжээ.

Тус газраас хууль бус гадаад ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явах явцад үүссэн ослын талаар авах аргачлал боловсруулахаа 12-ны өдөр мэдэгдэв.

Ажил олгогч хууль бус ажил олгогч гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд баривчилгааны үеэр зугтан зайлахыг заавар өгсөний улмаас осол үүссэн, энэхүү үйлдэл нь ажил үүрэгтэй холбоотой байгаа тохиолдолд зэрэг 3 шалгуур бүгдийг хангасан байвал үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө. Ажил олгогчийн удирдлаган доор зугтаах үйлдэл хийгдсэн гэж үзвэл үйлдвэрлэлийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөнө.


Машинаас оргох юмуу баривчилгааны явцад эсэргүүцэл үзүүлж байгаад хохирол амсах тохиолдол, санаатайгаар өөрийгөө гэмтээх мөн гэмт хэргийн болон хувийн шинжтэй үйлдэл хийсэн тохиолдолд үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх зарчмыг барина.


Аж үйлдвэр хүний нөөцийн газраас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байхад үүсэн ослын талаар хохиролыг барагдуулах нэхэмжлэл гаргахгүй гэсэн зарчим барихаа ч мөн илэрхийлжээ.

<이주노동자 단속 피하다 사고 ‘산업재해 인정’>

근로복지공단(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)이 미등록 이주노동자가 정부 단속을 피하다 발생한 사고도 업무상재해로 인정하기로 했다.

공단은 ‘불법체류자 단속 피신 중 발생한 사고의 업무처리요령’을 시행한다고 12일 밝혔다.

사업주가 미등록 이주노동자임을 인지하고, 단속시 적극적인 도주 지시로 사고가 발생했으며, 일련의 행위가 업무수행과 관련이 있을 경우 등 세 가지 요건을 모두 충족하면 업무상재해로 인정한다. 사업주의 지배·관리 아래 피신 행위가 진행됐다고 판단된다면 산업재해보상이 가능하다는 것이다.

피신 과정에 차량을 탈취하거나 단속반에 대항하다 재해를 입은 경우, 고의나 자해 또는 범죄행위·사적행위로 인한 경우는 산재를 불인정한다는 방침이다.

공단은 미등록 이주노동자가 단속을 피하다 발생한 사고에 대해서는 구상권을 청구하지 않는다는 방침도 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중