តម្លៃផលិតផលបន្តឡើងជាលំដាប់

cheese-2725235_960_720

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំការចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃរបស់ចំណីអាហារបន្ដឡើងជាលំដាប់។

គិតចាប់តាំងពីអាហារបរទេសដែលចាប់ផ្ដើមចូលខែមីនាមកតំលៃរបស់ការែម នំបុ័ង ទឹកម្ទេសជាបានឡើងថ្លៃឬមួយផ្នែកទៀតកំពុងមានកម្រោងដំឡើងថ្លៃជាដើម។

សម្រាប់នំបុ័ងនិងនំខេឃតំលៃមធ្យមគឺ៥% តំលៃការែមឡើងខ្លាំងបំផុតរហូតដល់២០% ហើយតំលៃទឹកម្ទេសនិងគ្រឿងផ្អាប់ជាដើមបានឡើងពី៦~៩%។

នៅពេលដែលតំលៃអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបន្តកើនឡើង រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េបានបំភ្លឺអំពីការដាក់អោយមានគោលនយោបាយទប់ស្កាត់តំលៃរបស់ផលិតផលអាហារទួទៅមានសុវត្ថិភាព។

연초부터 시작된 먹거리 가격 인상이 계속 이어지고 있다.

외식물가에 이어 3월 들어서는 아이스크림, 빵, 고추장·된장의 가격이 올랐거나 인상 계획을 밝혔다.

빵과 케이크는 평균 5%, 아이스크림은 최고 20%까지 오르고, 고추장과 된장 일부 제품 가격도 6~9% 인상된다.

생활물가가 지속적으로 오르자 한국 정부는 가공식품 가격이 안정되도록 정책을 추진한다고 밝혔다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중