Сард нэг хүүхдийн боловсролд өнөөг хүртэл хамгийн их буюу дунджаар 290 мянган вон

Өнгөрсөн жил нэг хүүхдийн боловсролд/сургуулиас гадуурх сургалт/ дунджаар 291 мянган вон зарцуулсан бөгөөд энэ нь урьд жилээсээ 7 хувь өссөн байгаа талаар тус улсын Боловсролын яам болон Статистикийн газраас 3-р сарын 13-ны өдөр мэдэгджээ.

Сурагчийн тоо 150 мянган буюу өмнөх жилээсээ 2.5 хувь буурсан боловч боловсролд зарцуулсан  нийт зардлын хэмжээ 8 наяд вон буюу 4.4 хувь өсжээ. Энэ үзүүлэлт нь сүүлийн 6 жилийн турш өссөөр ирсэн ч өнөөг хүртэл хамгийн өндөр байгаагаар гарчээ.

Өрхийн орлогын түвшнээс хамааран одоо ч ялгаатай өөрөөр хэлбэл 8 сая түүнээс дээш орлоготой өрх ба 2 сая воноос бага орлоготой өрхийн зарцуулж буй төлбөрийн зөрүү 5.1 дахин их байгаа нь урьд жилтэйгээ ижил байна.

<사교육비 1인당 월 29만원, 역대 최대>

3월 13일, 교육부와 통계청은 지난해 학생 1인당 월 평균 사교육비는 29만1,000원으로 전년보다 7% 증가했다고 발표했다.

학생 수는 1년 전보다 2.5% 줄어든 15만명이었지만 사교육비 총액은 4.4%가 늘어난 8,000억원이었다. 이는 6년 연속 증가세이자 역대 최고치다.

소득 수준에 따른 사교육비 격차는 여전해 월 평균 소득 800만원 이상 가구와 200만원 미만인 가구의 사교육비 지출 격차는 5.1배로 1년 전과 비슷하게 나타났다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중