សមាគមន៍ពលករ ពលការិនីបរទេស “ប្រឆាំងចំពោះការកែប្រែច្បាប់សិទ្ធពលកម្មអោយកាន់តែអាក្រក់”

fist-41490_960_720

ក្រុមសមាគមន៍ពលករ ពលការិនីបរទេសបានធ្វើការប្រឆាំងនិងស្នើសុំអោយ”បញ្ឈប់ការព្យាយាមកែប្រែច្បាប់ពលកម្មអោយកាន់តែអាក្រក់ ហើយអោយមានច្បាប់ធានាលើសិទ្ធពលកម្មរបស់ពលករ ពលការិនីបរទេស។

នៅថ្ងៃទី៦ខែមីនា ក្រុមចលនារួបរួមបានបើកកម្មវិធីសន្និសិតកាសែតសង្កាត់ជុលឡូក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីប្រឆាំងអោយអោយបំបាត់ការរើសអ៊ើងពលករ ពលការិនីបរទេស និងអោយអនុវត្ដន៍សិទ្ធពលកម្មនិងផ្នែកសិទ្ធមនុស្ស បានលើកអំពីបញ្ហាដូចខាងលើផងដែរ។

ក្រុមសមាគមន៍បានធ្វើការវាយតម្លៃថាពលករ ពលការិនីបរទេសទូទៅស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់តឹងរឹងក្នុងផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការដោយបញ្ហាប្រព័ន្ធវិសា ហើយពួកគេស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់ថៅកែយ៉ាងតឹងរឹង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ពលករ​​​ ពលការិនីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាពលករ​ ពលការិនីមានឋានះក្នុងសង្គមដែលទាបបំផុត ហើយពួកគេមិនអាចទទួលសម្បីតែសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនធម្មតាក៏ដោយ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ខាងសមាគមន៍បានស្នើអោយពលករ​ ពលការិនីបរទេសអាចទទួលនូវសិទ្ធិពលកម្ម ហើយអោយពួកគេមានសិរីភាពធ្វើកម្មភាពក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ការងារ ព្រមទាំងអោយបញ្ឈប់ការរំលោភស្ដង់ដារបស់អង្គការពលកម្មអន្ដរជាតិ និងគម្រោងរើសអ៊ើងប្រព័ន្ធប្រាក់ឈ្មួលរបស់ពលករពលការិនី។

이주노동자 단체들이 “노동법 개악 시도를 중단하고 이주노동자의 노동권을 보장하라”고 촉구했다.

3월 6일 이주노동자 차별철폐와 인권·노동권 실현을 위한 공동행동은 서울 종로구에서 기자회견을 열고 이같이 주장했다.

이들은 “대부분의 비자 체계에서 이주노동자의 사업장 이동은 제한돼 있고 사업주에 극도로 종속돼 있다”며 “이주노동자들은 최하층 노동자로서 기본적인 권리마저 보장받지 못하고 있다”고 지적했다.

또 “이주노동자가 기본적인 노동권을 보장받고 노조에 자유롭게 가입하여 활동할 수 있어야 한다”며 국제노동기구 핵심협약 비준과 이주노동자 최저임금 차별 시도 중단도 요구했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중