តម្លៃអាហារផលិតស្រាប់ឡើងជាបន្ដបន្ទាប់ កូកាកូឡានិងស្ករក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឡើងដល់ជាង១០%

64646

តម្លៃកូកាកូឡានិងស្ករជាដើមដែលជាប្រភេទអាហារផលិតស្រាប់ដែលអតិថិជននិយមស្វែងរកច្រើនជាងគេនោះក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំឡើងថ្លៃជាង១០%។

កាលពីថ្ងៃទី១៨ខែគុម្ភៈភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនកូរ៉េ(Korea Consumer Agency)បានបង្ហាញលទ្ធផលសិក្សាតម្លៃលក់របស់ផលិតផលដែលមានការនិយមច្រើនជាងគេចំនួន២៦ប្រភេទដូចខាងក្រោម។

បើប្រៀបធៀបកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនប្រភេទផលិតផលដែលឡើងថ្លៃខ្លាំងជាងគេនោះគឺស្ករឡើងដល់ ១១% ដេនចាំងនិងកូកាកូឡា ប្រហិតជាដើមឡើងដល់ ៨ដល់៩%។

콜라와 설탕 등 소비자들이 많이 찾는 가공식품 가격이 1년 사이 10% 정도 오른 것으로 나타났다.

2월 18일, 한국소비자원(Korea Consumer Agency)은 다소비 가공식품 26개 품목의 지난달 판매가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

지난해 1월에 비해 가장 많이 오른 품목은 설탕으로 11%가 뛰었고 된장과 콜라, 어묵 등도 8~9% 가량 가격이 인상됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중