ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការប្រឹក្សាច្រើនអំពីច្បាប់ និង ការលែងលះ

consulting-1739639_960_720

ក្នុងខ្លឹមសារប្រឹក្សាយោបល់របស់ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ បញ្ហាច្បាប់និងបញ្ហាលែងលះមានច្រើនជាងគេ។

នៅថ្ងៃទី៧ខែគុម្ភះ បើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិស្រ្ដីអន្ដោប្រវេសន៍ប្រទេសកូរ៉េ គឺកាលពីឆ្នាំមុនប្រភេទនៃខ្លឹមសារប្រឹក្សាយោបល់ដែលច្រើនជាងគេនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់ស្រ្ដីអន្ដោប្រវេសន៍ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ (២៣.៨%)។ បញ្ហាលែងលះ(១៧.៥%) បញ្ហារស់នៅ(១៣.៥%)។

ចំពោះអ្នកដែលស្នើសុំប្រឹក្សាយោបល់ ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ (៦៣.០%)គឺជាចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយបន្ទាប់គឺមកពីមណ្ឌលដែលទាក់ទងផ្សេងៗមាន(២៩.១%)។

이주여성 상담 내용 중 법률 문제와 이혼 문제가 많은 것으로 나타났다.

2월 7일 한국이주여성인권센터에 따르면 지난해 서울이주여성상담센터의 상담 내용 중 가장 많은 상담 유형은 법률 상담(23.8%)이었다.

이혼 문제(17.5%)와 생활 상담(13.5%)이 뒤를 이었다.

상담 의뢰인은 이주여성 본인(63.0%)이 가장 많았고 관련 기관 상담의뢰(29.1%)가 그 다음을 차지했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중