រដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពលករបរទេសដែលស្លាប់ដោយធ្លាក់កំឡុងពេលចុះចាប់របស់មន្រ្ដីក្រសួងយុត្ដិធម៌

right-597133_960_720

គណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ពលករបរទេសដោយធ្លាក់ក្នងកំឡុងពេលចុះចាប់របស់មន្រ្ដីនៃក្រសួងយុត្ដិធម៌កាលពីរដូវក្ដៅឆ្នាំមុន ហើយស្នើសុំអោយមានរិធានការដើម្បីកុំអោយកើតមានឡើងជាថ្មីទៀត។

កាលពីថ្ងៃទី១៣ខែគុម្ភះគណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្ស យោងតមាលទ្ធិផលសិក្សាដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី៤ខែតុលាបានបង្ហាញថា ពេលចុះចាប់ក្រុមអ្នកចុះចាប់មិនបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីអោយមានសុវត្ថិភាពពេលចុះចាប់នោះទេ ហើយក្រោយពេលកើតមានគ្រោះថ្នាក់មិនមានចាត់វិធានការសង្រ្គោះដែលជាទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស។

គណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើដល់រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងយុត្ដិធម៌អោយកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីនោះ ហើយច្បាប់អន្ដោប្រវេសន៍មាត្រាទី៥១អោយកាត់បន្ថយនៅ ‘សារការពារប្រញាប់’ តែបើតាមផ្លូវច្បាប់វិញត្រូវប្រើ ‘លិខិតបង្កប់ការពារ’ដើម្បីដាក់វិធានការអោយពលករ ពលការិនីបរទេសអាចទទួលសិទ្ធិការពារ។

គណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សក៏បានស្នើដល់អគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មាការមេធាវីនៃប្រទេសកូរ៉េអោយចេញច្បាប់ជួយផ្ដល់សិទ្ធិសង្រ្គោះដល់គ្រួសាររងគ្រោះ។

국가인권위원회가 지난해 여름 법무부 단속 중 추락해 숨진 이주노동자의 사망에 국가 책임이 있다며 재발방지 대책 마련을 권고했다.

2월 13일 인권위는 지난해 10월 4일 실시한 직권조사 결과, 단속 과정에서 단속반원들이 안전계획을 제대로 세우지 않았고, 사고 이후에도 어떠한 구조행위를 하지 않아 인도적 책임을 다하지 않았다고 밝혔다.  

인권위는 법무부 장관에게 당시 사건 책임자를 징계조치하고 출입국관리법 제51조의 ‘긴급보호서’ 사용을 최소화하며 원칙적으로 ‘보호명령서’를 발부받아 외국인 노동자를 보호할 수 있도록 관련 지침을 마련할 것을 권고했다.  

인권위는 또 대한변호사협회 법률구조재단이사장에게 피해자와 유가족 권리 구제를 위한 법률 구조를 요청했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중