Хууль зүйн яамны баривчилгааны үеэр өндрөөс унаж нас барсан гадаад ажилчны асуудал улсын хариуцлага

Тус улсын Хүний эрхийн хорооноос өнгөрсөн жилийн зун Хууль зүйн яамны хууль бусаар оршин сууж буй гадаад иргэдийг баривчлах баривчилгааны үеэр өндрөөс унаж амиа алдсан гадаад ажилчны үхэлд улсын хариуцлага байгаа гэж үзэн ийм асуудал дахин давтагдахгүй байхад анхаарч арга хэмжээ авах талаар сануулга хүргүүлжээ.

2-р сарын 13-ны өдөр Хүний эрхийн хорооноос өнгөрсөн жилийн 10-р сарын 4-ны өдөр явуулсан албан эрхтэй холбоотой шалгалтын дүнд баривчилгааны явцад албан хаагч нар аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөг хангалттай төлөвлөөгүй, ослын дараа ямар нэгэн аврах ажиллагаа явуулаагүй бөгөөд хүн ёсны хариуцлагатай ажиллаагүй гэж дүгнэжээ.

Хүний эрхийн хорооноос Хууль зүйн яамны сайдад тухайн осолтой холбогдох ажилтанд хариуцлага тооцох, Хилээр орж гарахтай холбоотой хуулийн 51-р зүйлийн ‘шуурхай хамгаалах’ хэрэглээг багасган зарчмын хувьд ‘хамгаалах захирамж’ гарган гадаадын ажилчинг хамгаалахуйц холбогдох заавар зааварчилгаа гаргахыг талаар сануулга өгчээ.

Түүнчлэн Хүний эрхийн хорооноос Солонгосын өмгөөлөгчдийн холбоо болон Хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлдэг сангийн захиралд хохирогч болон түүний гэр бүлийн эрх ашгийг хамгаалах туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт гаргажээ.

<“법무부 단속 중 추락사망 이주노동자, 국가 책임”>

국가인권위원회가 지난해 여름 법무부 단속 중 추락해 숨진 이주노동자의 사망에 국가 책임이 있다며 재발방지 대책 마련을 권고했다.

2월 13일 인권위는 지난해 10월 4일 실시한 직권조사 결과, 단속 과정에서 단속반원들이 안전계획을 제대로 세우지 않았고, 사고 이후에도 어떠한 구조행위를 하지 않아 인도적 책임을 다하지 않았다고 밝혔다.  

인권위는 법무부 장관에게 당시 사건 책임자를 징계조치하고 출입국관리법 제51조의 ‘긴급보호서’ 사용을 최소화하며 원칙적으로 ‘보호명령서’를 발부받아 외국인 노동자를 보호할 수 있도록 관련 지침을 마련할 것을 권고했다.  

인권위는 또 대한변호사협회 법률구조재단이사장에게 피해자와 유가족 권리 구제를 위한 법률 구조를 요청했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중