កូនរបស់គ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ មានកង្វល់ច្រើន ហើយមានគំនិតធ្វើអត្ដឃាតច្រើនជាងក្មេងវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត

girl-869205_960_720

ការសិក្សាមួយបានអោយដឹងថាសុខភាពខាងស្មារតីរបស់ក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍អាក្រក់ជាងក្មេងដែលមានវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត។ បើយោងតាមការសែត យ៉ុនហាប់បានអោយដឹងថា តាមរយះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សាស្រ្ដាចារ្យ  ឈេម្យ៉ុងអូកជំនាញផ្នែកពេទ្យសន្ធប់នៃសាកលវិទ្យាល័យឆុងជូ គឺក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍មានកង្វល់ច្រើន ធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្តឃាត ហើយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងថ្ងៃធម្មតានិងចុងសប្ដាហ៍ច្រើនជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដទៃទៀត។ 

ភាគរយដែលក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍ធ្លាប់មានកង្វល់នោះគឺ ២៨.៣% ធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្ដឃាត ១៧.១% ដែលច្រើនជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដែលធ្លាប់មានកង្វល់រហូតដល់ ២៥.១%​ហើយធ្លាប់មានគំនិតធ្វើអត្ដឃាតចំនួន ១២%។

ភាគរយក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានចំនួន ៨២.៤% ដែលតិចជាងក្មេងមានវ័យស្មើគ្នាដែលប្រើទូរស័ព្ទដែលមានចំនួន ៨៧.៨% ពិតមែនក៏ប៉ុន្ដែក្មេងក្នុងគ្រួសារអន្ដោប្រវេសន៍លេងទូរស័ព្ធច្រើននៅថ្ងៃធម្មតានិងនៅចុងសប្ដាហ៍។

이주 배경 청소년의 정신건강이 또래 청소년보다 좋지 않다는 연구 결과가 나왔다.

연합뉴스 보도에 따르면 청주대학교 간호학과 채명옥 교수의 연구 결과 이주 배경을 지닌 청소년은 또래보다 우울·자살 생각 경험률, 주중·주말 스마트폰 과의존율이 높았다.

이주 배경 청소년의 우울 경험률은 28.3%, 자살 생각 경험률은 17.1%로 또래의 우울 경험률(25.1%), 자살 생각 경험률(12%)보다 높았다.

스마트폰 사용률은 82.4%로 또래(87.8%)보다 낮았지만 주중과 주말 모두 스마트폰 과의존율은 훨씬 더 높았다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중