ធនាគារទូទាត់អន្ដរជាតិ ៖ ប្រទេសកូរ៉េស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី២ទូទាំងពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានបំណុលគ្រួសារកើនឡើង

debt-3272735_960_720

ចំនួនកើនឡើងនៃបំណុលគ្រួសារដែលប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនចំណូលសរុប(GDP)របស់ប្រទេសកូរ៉េស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី២ទូទាំងពិភពលោក។ 

បើយោងតាមធនាគារទូទាត់អន្ដរជាតិ(Bank for International Settlements, BIS) ចុងត្រីមាសទី២កាលពីឆ្នាំមុន ចំនួនភាគរយនៃបំណុលគ្រួសារសម្រាប់ចំណូលសរុបGDPរបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺមានចំនួន៩៦%ដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី៧ក្នុងចំណោម៤៣ប្រទេស។ ការកើនឡើងភាគរយនៃបំណុលគ្រួសារនេះ គឺជាចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ទោះបីមានការថយចុះនៃល្បឿនកើនឡើងតាមរយៈការចេញច្បាប់ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលទាក់ទង់ជាមួយការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យកម្ចីប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃទៀត ប្រទេសកូរ៉េនៅតែកើនឡើងលឿនដដែល។

한국의 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 증가속도는 세계 2위 수준인 것으로 나타났다.

국제결제은행(Bank for International Settlements, BIS)에 따르면 지난해 2분기 말 한국의 GDP 대비 가계부채 비율은 96%로 43개 국가 가운데 7위였다. 가계부채 비율 상승 속도는 한국이 최상위권이었다.

한국 정부가 대출 심사를 강화하는 등 관련 규제를 쏟아냄에 따라 상승 속도가 둔화했음에도 불구하고 다른 나라들에 비해서는 여전히 빨랐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중