ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅទីក្រុងស៊ូវុនត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភការងារខ្លាំង

success-2697951_960_720

ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូវុនបានអោយដឹងថា ពួកគេត្រូវការអោយមានការជួយឧបត្ថម្ភការងារជាខ្លាំង។

នៅថ្ងៃទី៣ខែមករា បើយោងតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្ថានភាពរស់នៅនិងការជួលអោយធ្វើការរបស់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ក្នុងទីក្រុងស៊ូវុនប្រចាំឆ្នាំ២០១៨បានរកឃើញថា មានចម្លើយ ៥០.៧%ដែលជាចម្លើយច្រើនជាងគេចំពោះសំណួរ ត្រូវការអោយសេវាកម្មរដ្ឋបាលសម្រាប់ការផ្ដល់ការងារដល់ជនបរទេស។ ហើយបន្ទាប់គឺ តម្រូវការ ផ្នែកសុខភាព ៤១.៦% ឧបត្ថម្ភផ្នែលទីលំនៅ ៣១.៨% ឧបត្ថម្ភផ្នែកជីវភាពរស់នៅ ២៣.៧% ឧបត្ថម្ភផ្នែកសិក្សា និង ការចិញ្ចឹម ១៦.៨%។

경기 수원시에 거주하는 이주민들은 일자리 지원을 가장 많이 원하는 것으로 나타났다.

1월 3일, 수원시와 경인지방통계청의 ‘2018 수원시 외국인 체류실태 및 고용조사’ 결과에 따르면 ‘수원시에서 외국인을 위해 지원할 필요가 있는 행정서비스’에 대한 질문에 일자리 지원(50.7%)을 가장 많이 꼽았다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중