ចាប់ដំណើរការសេវាកម្មសុខាភិបាលសម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌នៅគ្រប់កន្លែងទូទាំងប្រទេស

checklist-3222079_960_720

នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារវប្បធម៌ទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេស។

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិនារីបរទេសប្រទេសកូរ៉េនិងសមាគមផ្សព្វផ្សាយសាកលវិទ្យាល័យអុីហ្វា ថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករាដែលមានរយៈពេលពីរថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មព្យាលរោគធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសនៅបន្ទប់អេឆាន់ជាន់ទី១នៅអាគារសមាគមផ្សព្វផ្សាយ។ អ្នកដែលត្រូវការព្យាបាលត្រូវមកចុះឈ្មោះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមថ្ងៃទី១០ខែមករា។

នៅទីស្នាក់ការឧបត្ថម្ភជនបរទេសកណ្ដាលនៃខេត្តអានសានបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មព្យាបាលសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់នៅសាខាមណ្ឌលគាំពារសុខភាពវុនគុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពតាន់វុន។

នៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសង្គមកិច្ចសម្រាប់ជនបរទេសនៅខេត្តសុងណាំបានផ្ដល់សេវាកម្មព្យាបាលធ្មេញ រោគផ្នែកខាងក្នុង និង វិជ្ជសាស្រ្ដបុរាណសម្រាប់ជនបរទេសរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងខែមករា។

ក្រុមហ៊ុនយូអាហ្រ្វេននិងមន្ទីរពេទ្យអ៊ូរីខេត្តគីមផូ ចាប់ផ្ដើមការងារស្មគ្រចិត្តសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាកម្មចាក់ថ្នាំវ៉ាកសាំងការពារជំងឺផ្ដាសាយសម្រាប់និសិ្សតបរទេស ពលករ ពលការិនីបរទេស និងគ្រួសារពហុវប្បធម៌នៅបន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល់ជាន់ទី១ក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ៊ូរីខេត្តគីមផូនៅថ្ងៃទី៦ ថ្ងៃទី ១៣ និង ថ្ងៃទី២០ ខែមករា។

전국 다문화가정지원센터 등이 이주민을 위한 무료 진료서비스를 진행한다.

한국이주여성인권센터와 이화여대 다락방전도협회는 1월 26~27일 이틀간 이화여대 다락방전도협회 1층 애찬실에서 ‘이주민을 위한 무료 치과 진료서비스’를 진행한다. 희망자는 1월 10일까지 인권센터로 신청해야 한다.

안산시다문화지원본부는 단원보건소 원곡보건지소에서 외국인과 지역주민을 대상으로 무료 보건의료서비스 사업을 시행한다.

성남시외국인주민복지지원센터는 1월 매주 일요일마다 이주민을 대상으로 무료 한방과 내과, 치과 진료를 지원한다.

사단법인 유어프렌즈와 김포우리병원은 1월 6일과 13일, 20일 김포우리병원 1층 상담실에서 다문화가정과 이주노동자, 외국인 학생을 대상으로 독감 백신을 무료로 접종하는 봉사활동을 진행한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중