ការដែលផ្លាស់ប្ដូរចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ទៅ

fireworks-3653379_1280

នៅឆ្នាំ២០១៩ ប្រាក់ឈ្លួលអប្បបរិមានឹងឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំនេះ ១០.៩% ក្នុងមួយម៉ោងឡើងដល់ ៨,៣៥០វ៉ុន គិតជាប្រាក់ខែក្នុងមួយខែគឺលើសពីមួយលានប្រាំពីរសែនបួនមុឺនវ៉ុន។ ហើយអ្នកធ្វើការអាចទទួលបានទាំងអស់ដោយមិនគិតពីអ្នកធ្វើការពេញសិទ្ធិនិងអ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ន ឬអ្នកធ្វើការយកកម្រៃជាថ្ងៃនិងកម្រៃជាម៉ោងដែលមិនសំដៅលើប្រភេទការងារនិងសញ្ជាតិឡើង។

ថ្លៃអចលនទ្រព្យឡើង ហើយ អ្នករៀបការថ្មីថ្មោងពេលទិញផ្ទះគ្រាន់តែបង់ថ្លៃអោយម្ចាស់អចលនទ្រព្យតែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍សង្គមកិច្ចសម្រាប់កុមារមានការកើនឡើង ហើយត្រូវផ្ដល់អោយក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានអាយុក្រោម៦ឆ្នាំក្នុងមួយខែមួយសែនវ៉ុន ហើយពង្រីកការផ្ដល់អោយនេះរហូតដល់ពេលចូលសាលារៀនចាប់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយ។

ក្មេងដែលមានអាយុក្រោមមួយឆ្នាំ ពេលទទួលការព្យាបាលការដែលត្រូវចំណាយលើការព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួនចុះថ្លៃពាក់កណ្ដាល់ ហើយប្រាក់ដែលឧបត្ថម្ភអោយឪពុកម្ដាយក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនក៏កើនឡើងផងដែរ។

ប្រាប់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការបានកម្រៃទាប ត្រូវបានពង្រីកលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្នកដែលត្រូវទទួល ហើយចំនួនទឹកប្រាក់កើនឡើងដល់៣លានដែលត្រូវទទួលបាន។

ចាប់ពីខែមេសាចាស់ជរាដែលមានចំណូលបានប្រាក់បៀវត្តិន៍គោលទាបជាង២០% នឹងត្រូវឡើងដល់បីសែនវ៉ុន។

2019년 최저임금은 올해보다 10.9% 오른 시간당 8,350원, 월 급여로는 174만원이 좀 넘는다.

상용직과 임시직, 일용직과 시간제 등 고용 형태와 국적에 관계 없이 모든 근로자에게 적용된다.

종합부동산세는 세율이 오르고, 처음 집을 사는 신혼부부는 취득세를 절반만 내면 된다.

아동 복지혜택은 늘어나, 만 6세 미만 전 어린이에게 월 10만원 아동수당이 지급되고 내년 9월부터는 취학 전까지로 확대된다.

1살 미만 영아가 진료를 받을 때 내는 본인 부담금은 절반 이상 줄고, 한부모 가정에 지급되는 양육비는 대상과 금액이 늘어난다.

일하는 저소득층 대상 근로장려금은 요건이 완화돼 지급 대상이 확대되고 금액도 늘어 300만원까지 받을 수 있게 된다.

4월부터는 소득 하위 20% 노인에게 지급되는 기초연금이 30만원으로 인상된다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중