2019 оноос өөрчлөгдөх зүйл

2019 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ энэ жилиэй харьцуулахад 10.9 хувиар нэмэгдэж цагийн 8,350 вон, сарын 1,740,000 вон гарантай болно. Байнгын, түр, цагийн зэрэг хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөс хамаарахгүй бүх ажилтанд ижил үйлчилнэ.

Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн татвар нэмэгдэж анх удаа орон сууц авч байгаа залуу гэр бүлийн хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тал хувийг л төлөхөд болохнээ.

Хүүхдийн халамжууд нэмэгдэж 6 хүртэл насны хүүхдүүдэд сард 100 мянган вон, ирэх жилийн 9-р сараас эхлэн сургуулийн өмнөх нас хүртэл хүүхдүүдэд олгож эхэлнэ.

Ой хүрээгүй хүүхдийг эмчилгээний төлбөрийн талаас илүү хувь чөлөөлөгдөн, хагас өнчин хүүхдээ өсгөхөд өгдөг тэтгэмж авагчдын хүрээг тэлнэ.

Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг бага орлоготой давхаргын өрхийн нөхцлийг зөөлрүүлэн хүрээг өргөсгөн тэтгэмжийг мөнгө 300 мянга болж нэмэгдэхнээ.

4-р сараас эхлэн бага орлоготой /20 хувь/ ахмад настангуудад олгодог тэтгэврийн мөнгө 300 мянгаар нэмэгдэж байна.

<2019년부터 달라지는 것들은?>

2019년 최저임금은 올해보다 10.9% 오른 시간당 8,350원, 월 급여로는 174만원이 좀 넘는다. 상용직과 임시직, 일용직과 시간제 등 고용 형태와 국적에 관계 없이 모든 근로자에게 적용된다.

종합부동산세는 세율이 오르고, 처음 집을 사는 신혼부부는 취득세를 절반만 내면 된다.

아동 복지혜택은 늘어나, 만 6세 미만 전 어린이에게 월 10만원 아동수당이 지급되고 내년 9월부터는 취학 전까지로 확대된다.

1살 미만 영아가 진료를 받을 때 내는 본인 부담금은 절반 이상 줄고, 한부모 가정에 지급되는 양육비는 대상과 금액이 늘어난다.

일하는 저소득층 대상 근로장려금은 요건이 완화돼 지급 대상이 확대되고 금액도 늘어 300만원까지 받을 수 있게 된다.

4월부터는 소득 하위 20% 노인에게 지급되는 기초연금이 30만원으로 인상된다. i

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중