Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trên 6 tháng mới có thể đăng ký bảo hiểm y tế tại đây

disease-292571_1280

 Bộ quản lý sức khỏe và phúc lợi Hàn Quốc công bố dự thảo tăng điều kiện thời gian cư trú tối thiểu tại Hàn Quốc để có thể đăng ký bảo hiểm y tế khu vực cư trú của người nước ngoài và Hàn kiều từ 3 tháng lên 6 tháng bắt đầu được thi hành từ ngày 18 tháng 12 này.

Sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, trong vòng 6 tháng nếu có hơn 30 ngày liên tục không có mặt tại Hàn Quốc, thì phải qua 6 tháng sau ngày tái nhập cảnh, công dân đó mới có thể đăng ký bảo hiểm y tế khu vực, sau khi đăng ký, nếu có hơn 30 ngày liên tục không có mặt tại Hàn Quốc, tư cách bảo hiểm sẽ mất hiệu lực.  

 Chỉ có vợ/chồng và con cái dưới tuổi vị thành niên mới có thể đăng ký bảo hiểm đồng nhất theo hộ gia đình,  các hồ sơ được cấp phát tại nước ngoài như các văn bản xác nhận quan hệ gia đình chỉ được chấp nhận khi có xác nhận của Bộ ngoại giao của quốc gia đó hoặc cơ quan xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự.

Trong trường hợp công dân nước ngoài nhập cảnh trước ngày thi  hành dự thảo luật này, ngày 18 tháng 12, vẫn sẽ có thể đăng ký bảo hiểm theo quy định cũ là thời gian cư trú tại Hàn Quốc trong 3 tháng tính từ ngày nhập cảnh.

<외국인 6개월 이상 한국 내 체류해야 건강보험 가입 가능>

보건복지부는 외국인 및 재외국민의 건강보험 지역 가입을 위한 최소 체류기간을 3개월에서 6개월로 연장하는 안이 12월 18일부터 시행된다고 밝혔다.

입국 후 6개월 동안 연속 30일을 초과하여 국외에 체류하는 경우에는 재입국일부터 다시 6개월이 경과해야 지역 가입이 가능하며, 가입 후 연속하여 30일 이상 출국 시에는 자격이 상실된다.

배우자 및 미성년 자녀까지만 동일 세대로 가입이 가능하며, 가족관계 증빙서류 등 해외에서 발행된 문서는 해당국 외교부나 아포스티유(Apostille) 확인 기관에서 발급한 서류만 인정된다.

시행일인 2018년 12월 18일 이전에 입국한 경우에는 이전처럼 최근 입국일로부터 3개월이 되는 날부터 건강보험 가입이 가능하다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중