រឹតបន្ដឹងការផាកពិន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារស្រវឹង ‘អាចជាប់គុកមួយជីវិត’

drunk-driving-40574_960_720

កាលពីថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆកា ខ្លឹមសារស្ដីអំពីការរឹតបន្តឹងការផាកពិន័យការគ្រោះថ្នាក់ដោយសារស្រវឹងដែលបានដាក់ស្នើនៅសភានោះ នឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍នៅថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូក្នុងច្បាប់ដែលបានកែប្រែ។

ច្បាប់ពីមុនប្រសិនបើមានករណីបុកមនុស្សស្លាប់ក្នុងពេលបើកបរដោយផឹកគ្រឿងស្រវឹងគឺមានការដាក់កំណត់អោយជាប់ពន្ធនាគារលើសពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ ប៉ុន្ដៃទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងដាក់ទោសអោយជាប់គុកមួយជីវិត ឬជាប់គុកជាប់ពីបីឆ្នាំឡើងទៅ។

ក្នុងករណីបុកមនុស្សអោយមានគ្រោះថ្នាក់ពេលបើកបរដោយស្រវឹង នឹងត្រូវមានទោសជាប់គុកពីមួយឆ្នាំទៅ ១៥ឆ្នាំ ហើយត្រូវផាក់ពិន័យជាប្រាក់ពី ១០លាន ទៅ ៣០លានវ៉ុន។

11월 29일 국회에서 의결된 음주운전 사고 처벌을 강화하는 내용의 법률 개정안이 12월 18일부터 시행됐다.

종전에는 음주 상태에서 운전하다 사람을 숨지게 하면 1년 이상의 유기징역이 내려졌지만, 앞으로는 무기 또는 3년 이상의 징역형을 받게 된다.

음주운전을 하다 사람을 다치게 하면 1년 이상 15년 이하의 징역, 또는 1000만원 이상 3000만원 이하의 벌금형을 받게 된다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중