ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ថ្លៃព្យាបាលក្រៅរបស់ទារកក្រោម១ឆ្នាំ ការពិតគឺ សូន្យវ៉ុន

newborn-1399155_1280

ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយថ្លៃព្យាបាលខាងក្រៅរបស់ទារកអាយុក្រោម១ឆ្នាំការពិតនឹងត្រូវចំណាយ សូន្យវ៉ុន ហើយបន្ថែមចំនួនកំណត់រយះពេលប្រើប្រាស់និងបង់ប្រាក់របស់ គុកមីនហេងបូកកាតដែលឧបត្ថម្ភពេលមានផ្ទៃពោះនិងសម្រាល។

គុកមីនហេងបូកកាតពេលពិនិត្យគឺអាចប្រើបានមួយឆ្នាំពេលពិនិត្យឃើញថាមានផ្ទៃពោះចាប់ពីពេលចុះឈ្មោះយកកាតនិងក្រោយពេលថ្ងៃកំណត់សម្រាលកូន ហើយបន្ថែមចំនួនការប្រើប្រាស់កាតរហូតដល់មួយសែនវ៉ុន។

ថ្លៃចំណាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ទារកក្រោយ១ឆ្នាំនឹងចុះដល់៥~២០% ហើយតម្លៃនេះអាចបង់តាមគុកមីនហេងបូកកាត ដូច្នេះថ្លៃព្យាបាលខាងក្រៅសម្រាប់ទារកក្រោម១ឆ្នាំនឹងត្រូវស្មើសូន្យនៅថ្ងៃខាងមុខ។

내년부터 1세 미만 아동의 외래 의료비가 사실상 ‘0원’이 되고, 임신·출산 진료비를 지원하는 국민행복카드의 사용기한과 결제 한도는 늘어난다.

국민행복카드는 임신이 확인돼 카드 발급을 신청한 날부터 분만예정일 이후 1년까지 쓸 수 있게 되고, 카드사용 한도는 10만원 인상된다.

1세 미만 아동의 건강보험 본인 부담률이 5~20% 정도로 줄어들고 이 금액을 국민행복카드로 결제할 수 있게 돼, 1세 미만 아동의 외래 진료비는 사실상 ‘0원’이 될 전망이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중