Эрүүл мэндийн даатгалд 6 сараас дээш оршин суусан тохиолдолд л хамрагдах боломжтой

Эрүүл мэндийн яамнаас Гадаад иргэн, Гадаадад амьдардаг өөрийн улсын иргэдийг тус улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахын тулд тус улсад багадаа 3 сараас дээш оршин суусан байх нөхцөл тавьж байсныг 6 сар болгон өөрчилж, 12-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх тухай мэдээлэв.

Тус улсад ирсэнээс хойш 6 сарын болсон ч 30-аас дээш өдөр нь гадаадад байсан тохиолдолд дахин орж ирээд 6 сар болсоны дараа орон нутгийн даатгалд хамрагдах, даатгалд хамрагдсаны дараа 30-аас дээш өдөр гадаадад байх тохиолдолд даатгал хүчингүй болно.

Гэр бүлийн хүн болон насанд хүрээгүй хүүхдийг л тухайн гэр бүлийн гишүүнээр хүлээн зөвшөөрч даатгалд хамруулах бөгөөд гэр бүл мөн болохыг батлах гадаад хэл дээрх материалыг тухайн улсын Гадаад хэргийн яамны баталгаажуулсан баримт/Apostille/ зэргийг л хүлээн зөвшөөрнө.

 2018 оны 12-р сарын 18-ний өдрөөс өмнө тус улсад ирсэн тохиолдолд урьдынхтай адил хилээр орж ирсэнээс хойш 3 сарын дараа эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах юм байна.

<외국인 6개월 이상 한국 내 체류해야 건강보험 가입 가능>

보건복지부는 외국인 및 재외국민의 건강보험 지역 가입을 위한 최소 체류기간을 3개월에서 6개월로 연장하는 안이 12월 18일부터 시행된다고 밝혔다.

입국 후 6개월 동안 연속 30일을 초과하여 국외에 체류하는 경우에는 재입국일부터 다시 6개월이 경과해야 지역 가입이 가능하며, 가입 후 연속하여 30일 이상 출국 시에는 자격이 상실된다.

배우자 및 미성년 자녀까지만 동일 세대로 가입이 가능하며, 가족관계 증빙서류 등 해외에서 발행된 문서는 해당국 외교부나 아포스티유(Apostille) 확인 기관에서 발급한 서류만 인정된다.

시행일인 2018년 12월 18일 이전에 입국한 경우에는 이전처럼 최근 입국일로부터 3개월이 되는 날부터 건강보험 가입이 가능하다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중