វិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពអាហារនិងឧ៌សថបញ្ជាក់ថា ‘គ្មានអ្វីត្រូវព្រួយពីគ្រោះថ្នាក់សំលីអនាម័យនោះទេ’

sanitary-napkins-2688294_960_720

វិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពអាហារនិងឧ៌សថបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមលទ្ធផលសិក្សាលើសំលីអនាម័យស៊ីផាន់ និង ខោស្លីបឡាញណឺចំនួន២៩៧ឲពុំមានការព្រួយបារម្មណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់សារធារតុគីមីនោះទេ។

បើយោងតាមលទ្ធផលតាមដានក្រុមហ៊ុនសំលីអនាម័យចំនួន ៥កន្លែងជាមួយវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពអាហារនិងឧ៌សថ កាលពីឆ្នាំមុនចំនួនសារធាតុគីមីមានចំនួន៦៦% ខោស្លីបឡាញណឺ៦៥%។ ហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះការប្រើប្រាស់សារធាតុថ្នាំកសិកម្មចំនួន១៦ប្រភេទ ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ផលិតផលចំនួន១១ប្រភេទពុំមានសារធាតុគីមីទេ ហើយផលិតផលចំនួន៥ក៏គ្មានផ្ទុកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដែរ។

식품의약품안전처가 시판 생리대와 팬티라이너 등 297개 제품을 조사한 결과, 휘발성 유기화합물이 우려할 수준이 아니라고 밝혔다.

식약처가 생리대 업체 5곳과 함께 실시한 올해 모니터링 결과에 따르면 휘발성 유기화합물 검출량이 생리대는 지난해의 66%, 팬티라이너는 65% 수준이었다.

올해 처음 실시한 농약성분 16종에 대한 위해평가 결과에서도 11종은 모든 제품에서 나오지 않았고 5종은 유해한 수준이 아니었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중