របៀបប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដែលជិតផុតសុពលភាព

aircraft-666832_960_720

ចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កូរ៉េ និង អាសុីណានឹងត្រូវផុតសុពលភាព។ គឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កូរ៉េ និង អាសុីណាបានចាប់ផ្ដើមប្រើសុពលភាពអស់រយៈពេល១០ឆ្នាំ។

មានការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍កៅអីមិនដល់៥%គឺពិបាកក្នុងទិញសំបុត្រយន្ដហោះក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែប្រសិនបើកក់មុនបានលឿននោះ នឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់។ អាចប្រើអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការតម្លើងថ្នាក់កៅអីអង្គុយ ឬជំនួសប្រាស់បង់អីវ៉ាន់លើសចំណុះ ហើយ ក៏ប្រើប្រាស់បន្ទប់រងចាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានទៀតផង។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិតទៀត សូមចូលទៅកាន់គេហទំពររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដោយផ្ទាល់។

내년부터 대한항공과 아시아나항공의 마일리지가 소멸되기 시작한다.

대한항공과 아시아나항공이 10년 유효기간을 도입했기 때문이다.

마일리지 좌석은 5%에 불과해 항공권 구매는 힘들지만, 일찍 예매하면 성공 확률이 높아진다.

좌석 등급 승급이나 무게 초과 수화물 요금도 마일리지로 대신 낼 수 있고, 공항 라운지도 사용할 수 있다.

좀 더 자세한 내용은 해당 항공사 홈페이지를 참고하기 바란다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중