មន្រ្ដីការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍ខេត្តឆាំងវ៉ុន ៦នាក់ រួចផុតពីការកាត់ទោសពីបទ ‘ប្រើអំពើហឹង្សាលើនិស្សិតបរទេស’

anger-1300528_960_720

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាខេត្តឆាំងវ៉ុន សាខាតំបន់ម៉ាសានបានអោយដឹងថា មន្រ្ដីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ខេត្តឆាំងវ៉ុន ៦នាក់ដែលបានជាប់ទោសដោយសារប្រើអំពើហឹង្សា និង ឃុំឃាំងនិស្សិតបរទេសតាមរយៈការបញ្ជូនទៅត្រួតពិនិត្យអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ត្រូវបានកាត់ទោសអោយរួចផុតពីការកាត់ទោស។

រដ្ឋអាជ្ញាបានបង្ហាញថាក្រុមមន្រ្ដីដែលទទួលភារៈកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យ និង ចាប់ អ្នករស់នៅខុសច្បាប់នោះ បានទទួលស្គាល់អំពីការប្រព្រឹត្ដអំពើហឹង្សាលើនិស្សិតបរទេសសញ្ជាតិអ៊ូស្បេកគីស្ថាន(២៤ឆ្នាំ)ដែលបានធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅខេត្តក្យ៉ង់ណាំ សង្កាត់ហាំអាន់កាលពីកក្កដាកន្លងទៅ។

រដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យលើមន្រ្ដី ៤នាក់ក្នុងចំណោមមន្រ្ដី ៥នាក់ដែលបានប្រើអំពើរហឹង្សាហួសពីការអនុញ្ញាតិនៃច្បាប់ពេលចុះត្រួតពិនិត្យ ក៏ប៉ុន្ដែដោយសារនិស្សិតបរទេសដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យបានយល់ព្រមមិនចង់អោយមានការកាត់ទោសនោះ ត្រូវបានលើកលែងអោយរួចផុតពីការកាត់ទោស ហើយមន្រ្ដី ១នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលើកលែងថាគ្មានទោសដោយសារបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវក្នុងច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតិ។

សម្រាប់មន្រ្ដីម្នាក់ទៀតដែលបានឃុំឃាំងនិស្សិតបរទេសពេលបញ្ជូនទៅចុះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកាត់ទោយអោយរួចផុតពីការកាត់ទោសដោយសារបានឃុំឃាំងនិងដោះលែងនៅក្នុងកំណត់ច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតិ។

12월 3일, 창원지검 마산지청은 불법체류자 단속 과정에서 외국인 유학생을 폭행하거나 감금한 혐의로 송치된 창원출입국외국인사무소 공무원 6명을 불기소 처분했다고 밝혔다.

검찰은 불법체류자 단속·심사를 맡았던 이들이 지난 7월 경남 함안군 한 공사장에서 아르바이트하던 우즈베키스탄 유학생(24)을 폭행한 점은 인정했다.

검찰은 단속반 5명 중 4명에 대해 단속 과정에서 법이 허용한 이상의 폭력을 행사했지만 단속 피해 유학생이 처벌을 원치 않는다는 합의서를 냈다는 점을 고려해 기소유예 처분했고, 나머지 1명에 대해서는 법이 허용하는 범위 내에서 위력을 행사한 것으로 보고 죄가 없다고 판단했다.

또 유학생을 구금한 혐의로 송치된 직원 1명에 대해서는 법 범위 내에서 감금하고 석방한 것으로 판단해 무혐의 처분했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중