ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩កុមារត្រឹមអាយុក្រោម៩ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់

boys-1149665_960_720

ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រួសារដែលមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៩ឆ្នាំទាំងអស់នឹងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែចំនួនមួយសែនវ៉ុន។

កាលពីថ្ងៃទី២៨ខែវិច្ឆកា គណៈកម្មាធិការសុខុមាលភាពនិងសង្គមនៃរដ្ឋសភាបានបើកការប្រជុំរួម ហើយបានលើកយោបល់អំពីគម្រោងថវិការបស់ការិយាល័យសុខុមាលភាពនិងសង្គមដែលទាក់ទងជាមួយខ្លឹមសារខាងលើ និងបានប្រគល់គម្រោងនេះទៅការិយាល័យរៀបចំគម្រោងថវិការពិសេស។

សម្រាប់គម្រោងថវិការប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុមារនេះមានចំនួនច្រើនជាងគម្រោងដែលបានប្រគល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រាំពាន់លានវ៉ុនដែលស្មើនិង ២កោដិ៤សែន៦២២លានវ៉ុន។

2019년 9월부터 만 9세 미만의 어린이가 있는 모든 가정에 월 10만원의 아동수당이 지급될 전망이다.

11월 28일, 국회 보건복지위는 전체회의를 열고 이 같은 내용의 보건복지부 예산안을 의결해 예결특위 예산소위로 넘겼다.

아동수당 예산안은 정부 제출안보다 5천억원가량 늘어난 2조4천622억원이 됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중