មាន២០,០០០វ៉ុន មិនអាចទិញមាន់មួយក្បាលហូបបានទេ

fried-chicken-690039_960_720

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆកា ក្រុមហ៊ុនចែកចាយសិទ្ធិលក់ដូរ  BBQ ខ្នាតធំបានដំឡើងថ្លៃមាន់រហូតដល់ ២០,០០០វ៉ុន។

ក្រោយពេលប្រកាសដំឡើងថ្លៃកាលពីឆ្នាំមុន គឺមានរយៈពេល ១ឆ្នាំកន្លះដោយសារតែមានការស្រាវជ្រាវពីរដ្ឋាភិបាល។

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថា ការដំឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារការទាមទាររបស់ប្រធានតំណាងហាងលក់ ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលបានដឹងអំពីការលុបចោលនៃការចង់ដំឡើងថ្លៃចែកចាយប្រភពដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយតំណាងហាងលក់នោះ ធ្វើអោយមានការតវ៉ាមិនតិចទេពីប្រធានតំណាងហាងលក់។ អ្នកទិញមាន់មកបរិភោគមិនទទួលយកបាននូវតម្លៃមួយក្បាលដែលឡើងរហូតដល់ ២០,០០០វ៉ុនបើបូករួមជាមួយថ្លៃដឹកជញ្ជូន ៥,០០០វ៉ុននោះ។

11월 19일, 대형 치킨 프랜차이즈 BBQ가 주요 치킨값을 최고 2,000원까지 기습 인상했다.

지난해 인상을 발표했다가 정부 당국의 조사 움직임에 가격 인상을 철회한 지 1년 반 만이다.

회사는 가맹점주 요청 때문이란 입장이지만, 가맹점 대상 원재료 공급가도 슬쩍 올리려다 철회한 것으로 알려지면서 불만을 드러내는 가맹점주도 적지 않다.

최대 5,000원인 배달비를 더하면 2만원을 훌쩍 넘게 된 치킨값을 소비자는 이해할 수 없다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중