កម្រិតពេញចិត្តជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិកូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត ៦.៦ក្នុងកម្រិត ១០

success-846055_960_720

ការសិក្សាបានបង្ហាញអោយឃើញថា ជនជាតិកូរ៉េមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តជិវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងកម្រិត ៦.៦ កម្រិត ១០ ។ បើពិនិត្យមើលលទ្ធផនៃ “ការសិក្សាការទទួលស្គាល់ការធានារ៉ាប់រងរបស់សង្គមសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េប្រចាំឆ្នាំ២០១៨”ដែលបានបង្ហាញដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងសុខុមាលភាពកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆកាដោយបានធ្វើការសម្ភាសមនុស្សចំនួន ១០០០នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី២០ឆ្នាំឡើងទៅបានអោយដឹងថា ការពេញចិត្តជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិកូរ៉េជាទូទៅគឺស្ថិតនៅត្រឹមកម្រិត ៦.៦ប៉ុណ្ណោះ។

កម្រិតពេញចិត្តទៅតាមវ័យនោះលគឺ វ័យ២០ឆ្នាំមានកម្រិត ៦.៨៨ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគេ។ វ័យ៣០ឆ្នាំមានកម្រិត ៦.៧៣ និង វ័យ៥០ឆ្នាំដែលមានកម្រិត ៦.៧១ ដែលជាកម្រិតបន្ទាប់។ ហើយចាប់ពីវ័យ៤០ឆ្នាំមានកម្រិត ៦.៦ និង វ័យ៦០ឆ្នាំមានកម្រិត ៦.១៩ ដែលជាតួរលេខស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបជាងគេ។

한국인들이 느낀 삶의 만족도는 10점 만점에 6.6점인 것으로 나타났다.

11월 20일 보건복지부가 발표한 전국 20세 이상 국민 1000명을 면접조사한 ‘2018년도 사회보장 대국민 인식조사’ 결과를 보면 한국인의 전반적인 삶의 만족도는 6.6점 정도였다.

연령대별 만족도는 20대(6.88점)가 가장 높았다. 30대(6.73점)와 50대(6.71점)가 그 뒤를 이었고, 40대(6.6점)와 60대 이상(6.19점)이 비교적 낮은 점수를 보였다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중