Cần hoàn thiện quy chế xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc

555

Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã chọn bản báo cáo độc lập tổng hợp thông tin quan sát tình hình thi hành ‘Hiệp ước xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc’ và ý kiến đánh giá với tư cách là Cơ quan nhân quyền quốc gia để nộp lên Ủy ban xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc Liên Hợp Quốc(CERD).

Bản báo cáo độc lập này bao gồm 20 quan điểm tranh luận, và được cấu trúc thành 31 quan điểm thảo luận cụ thể.

Bản báo cáo độc lập có 20 quan điểm tranh luận, được cấu trúc thành 31 quan điểm thảo luận chi tiết, tổng hợp các nội dung như phản ánh định nghĩa phân biệt chủng tộc theo Hiệp ước nêu trên được Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đề xuất trong Luật nội địa trong suốt thời gian qua, hoàn thiện các quy chế xử phạt hành vi phân biệt chủng tộc, những ví dụ chỉnh sửa Luật cấm phân biệt chủng tộc tổng quát gần đây  và ý kiến của Ủy ban. 

Ngoài ra, báo cáo còn đề xuất các quan điểm thảo luận như mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng trước pháp luật, quyền được nhận bảo hộ và tự do về thân thể, được thành lập và gia nhập liên đoàn lao động của người nước ngoài, quyền được xuất cảnh từ tất cả quốc gia và quyền được hồi hương về đất nước của mình, giải quyết những mặt tối trong mạng lưới an toàn y tế cho người nước ngoài, mở rộng hỗ trợ công cho người nước ngoài gặp phải tình huống khẩn cấp…

<“인종차별 행위 처벌 규정 마련해야”>

 

11월 8일, 국가인권위원회는 ‘인종차별철폐협약’의 국내 이행상황에 대한 모니터링과 국가인권기구로서 의견을 담은 독립보고서를 채택하고, UN 인종차별철폐위원회(CERD)에 제출했다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성됐다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성되었으며, 그 동안 인종차별철폐위원회에서 지속적으로 권고한 국내법에 협약상의 인종차별 정의 반영, 인종차별 행위에 대한 처벌 규정 마련과 포괄적 차별금지법 제정에 대해 최근 사례와 위원회 의견을 담았다.

또 보고서는 법 앞에서 평등한 대우를 받을 권리, 외국인 보호제도와 신체의 자유, 노동조합 결성 및 가입할 수 있는 권리, 모든 국가로부터 출국하고 자국으로 귀국하는 권리, 이주민 의료안전망의 사각지대 해소, 위기상황에 처한 이주민들에 대한 공공부조 확대 등의 쟁점을 전략적으로 기술했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중